Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 16 juni 2023

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 16 juni 2023 finns följande punkter på dagordningen:

  • Paketet om mervärdesskatteregler för den digitala tidsåldern
  • (ev.) Paketet om icke-professionella investerare
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Översynen av den ekonomiska styrningen
  • Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens
  • Den europeiska planeringsterminen 2023: Rådets rekommendationer om 2023 års nationella reformprogram för varje medlemsstat och med avgivande av rådets yttranden om de uppdaterade stabilitets- och konvergensprogrammen
  • Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands aggression mot Ukraina
  • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrarna och centralbankscheferna den 17–18 juli 2023: EU:s mandat vid G20
  • Slutsatser om de framsteg som uppförandekodsgruppen gjort
  • Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor