Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 18 januari 2022

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 18 januari 2022 finns följande punkter på dagordningen:

  • Direktiv om införandet av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i Europeiska unionen
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Det franska ordförandeskapets prioriteringar
  • Ekonomisk återhämtning
  • Den europeiska planeringsterminen 2022
  • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer i februari 2022: EU:s mandat vid G20