Anders lär sig om Sveriges utrikespolitik

Publicerad

Juriststudenten Anders Liljeberg, 25, praktiserar på enheten för Asien och Oceanien, UD-ASO. Som praktikant följer han enhetens dagliga arbete och han får prova på många olika typer av uppgifter.

- Jag hjälper till på alla håll och kanter och gör allt från analyser och utredningar, till att utföra enklare praktiska sysslor. Jag ser variationen i arbetet som en av höjdpunkterna - genom att göra lite av varje får jag en tydlig och överskådlig bild av hur det är att arbeta på Utrikesdepartementet.

Anders studerar juridik vid Umeå Universitet med inriktning på EU-rätt, och han har även läst ett halvår vid Humboldt universitetet i Berlin. Under studierna har Anders bott ett år i Bryssel där han jobbade med marknadsföring på en studentorganisation, och dessförinnan arbetade han på IKEA.

- Jag tror att mina många aktiviteter vid sidan studierna hjälpte mig att komma in på UD, även IKEA eftersom det är en så stor spelare i näringslivet och en symbol för Sverige.

Ville få djupare kunskap om Sveriges utrikespolitik

Det var på universitetets digitala anslagstavla som Anders såg en annons om att Utrikesdepartementet sökte praktikanter. Eftersom han länge velat få en bredare kunskap om hur utrikesförvaltningen och Sveriges utrikespolitik fungerar, var det en självklarhet att söka en av platserna. Han sökte till flera enheter men är glad att han hamnade på just ASO.

- Tack vare att jag är här kommer jag att få mycket god insikt i Sveriges och EU:s relation med Asien. Jag tror att asienerfarenhet alltid är bra eftersom det är en så starkt växande ekonomi.

Varierande arbetsuppgifter

Asien- och Oceanienenheten ansvarar för Sveriges relationer med länderna i Asien och Oceanien, och förutom utrikes-, handels- och biståndspolitik ägnar sig enheten åt ett aktivt näringslivsfrämjande och analys av den ekonomiska utvecklingen i regionen. Anders dagliga arbetsuppgifter varierar, men vissa saker gör han löpande, som att nyhetsbevaka och uppdatera enhetens Twitterkonto. Han får ofta följa med på och rapportera från möten, ta fram underlag och skriva kortare rapporter. Han är säker på att de erfarenheter som praktiken ger honom kommer vara värdefulla i framtiden.
- Som praktikant på Utrikesdepartementet får man en uppfattning om hur maskineriet Sverige (och EU) egentligen fungerar, vilket jag är säker på att jag kommer ha användning av var jag än hamnar i framtiden.

Ser praktiken som en utbildning

Att vara nyfiken, intresserad och ödmjuk är viktiga egenskaper hos en praktikant på UD, precis som det är viktigt att ha en stor vilja att lära sig nya saker.

- För att få ut så mycket som möjligt av en praktik på Utrikesdepartementet är det viktigt att man går in med inställningen att man är här för att lära, och att man ser det mer som en utbildning än ett jobb.