Agremang och kreditivbrev - vardagsmat för Ylva

Publicerad

Till vardags studerar Ylva Forsberg juridik i Göteborg. Just nu praktiserar hon på Utrikesdepartementets enhet Protokollet. Som praktikant får hon prova på många olika typer av uppgifter.

- Jag är med och planerar inför utgående eller inkommande officiella besök. Höjdpunkten hittills var när jag fick ta i hand med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. I samband med besöket fick jag också åka poliseskort, säger Ylva Forsberg.

Ylva Forsberg var öppen för att arbeta med olika typer av frågor under praktiken och sökte därför till flera av UD:s enheter.

- Jag ser UD som en attraktiv arbetsplats i framtiden och därför ville jag prova på att praktisera här. Protokollet var den enhet som kontaktade mig först för en intervju, säger Ylva Forsberg.

Intervjun gav större inblick i enhetens verksamhet och vad praktiken skulle innebära.

- Jag kände att praktikplatsen skulle vara intressant för mig och att jag kunde få användning av mina kunskaper från universitetet, berättar Ylva Forsberg.

Kontaktpunkt mot ambassaderna i Stockholm

Protokollet är främsta kontaktpunkt för andra länders ambassader i Sverige och hanterar alla formella delar av statsbesök, besök till regeringen och andra officiella besök, exempelvis i samband med internationella konferenser. Enheten tar vanligtvis emot tre praktikanter varje termin. Arbetsuppgifterna kan variera:

- Jag får vara med och göra program inför besöken och är med när de äger rum. Utöver det får jag olika mindre utredningsuppdrag. Jag har även gjort små rättsutredningar eftersom jag läst juridik, berättar Ylva Forsberg.

Studerar juridik

Ylva Forsberg började läsa juridik därför att hon är intresserad av internationella frågor och internationella relationer. Utöver juridik har hon studerat tyska och olika mindre kurser i statsvetenskap, kulturgeografi och Mellanösterns historia.

- På Protokollet har jag haft användning av kunskaperna från mina studier, till exempel i insolvensrätt och skatterätt. Jag har haft användning av metodläran när jag ska strukturera och skriva olika typer av texter, till exempel promemorior.

Bra erfarenhet av arbetslivet

Ylva Forsberg tycker att hon har lärt sig mycket under praktiken på UD:

- Det har varit en bra erfarenhet att som del av utbildningen kunna komma ut i arbetslivet. Framförallt har jag fått insyn i hur Utrikesförvaltningen fungerar. Jag har lärt mig mycket om hur administrationen kring de utländska ambassaderna i Sverige fungerar och har lärt mig begrepp som jag tidigare inte visste fanns, som till exempel agremang och kreditivbrev.