Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Uppdaterad handlingsplan och lägesrapport för Sveriges nationella skogsprogram

Publicerad

Det nationella skogsprogrammet spelar en viktig roll i genomförandet av skogspolitiken. Skogsprogrammet har också koppling till en rad andra politikområden som t.ex. klimat- och miljö, landsbygd, bioekonomi, innovation och industri samt kultur och friluftsliv.

Ladda ner:

Den uppdaterade handlingsplanen syftar till att skapa en samlad bild av nu aktuella åtgärder med sikte mot 2030. Åtgärderna som beskrivs genomförs av både regeringen, myndigheter och andra aktörer. Uppdatering av handlingsplanen förväntas ske regelbundet vid behov, i dialog med olika intressenter.

Den uppdaterade handlingsplanen utgår från Skogsprogrammets fem fokusområden. Dessutom redovisas övergripande aktiviteter. Aktiviteterna har sammanställts på basis av information som lämnats i en enkät till aktörerna i skogsprogrammets programråd samt de regionala skogsprogrammen. En del av insatserna har aktörerna utifrån sina övergripande uppgifter på egen hand tagit initiativ till. Utformning och genom­förande står aktörerna själva för.​