Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Familjerätt

Publicerad Uppdaterad

Kortfattat om lagstiftningen

Ladda ner:

Broschyren beskriver kortfattat bestämmelserna om giftermål och skilsmässa och om hur äktenskapet påverkar makarnas ekonomi. Den behandlar även vad som gäller för ogifta sambor och vid registrerat partnerskap. Broschyren innehåller också information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn och kort information om vissa arvsrättsliga regler.

Uppdaterad i mars 2014.

Beställ tryckt version

Beställ tryckta versioner av broschyren via e-post till Justitiedepartementets kommunikationsfunktion.
Ange
- namn
- leveransadress
- antal exemplar
- titel på trycksaken