Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Försvarsdepartementet

Gemensamt meddelande om EU:s rymdstrategi för säkerhet och försvar 2022/23:FPM67

Publicerad

Faktapromemoria gällande gemensamt meddelande till Europaparlamentet och Rådet. EU:s rymdstrategi för säkerhet och försvar, JOIN (2023) 9 final.

Ladda ner:

Den 10 mars 2023 presenterades EU:s rymdstrategi för säkerhet och försvar i form av ett gemensamt meddelande mellan Europeiska kommissionen
(kommissionen) och den höga representanten för utrikes- och säkerhetspolitik (den höga representanten). Strategin är en av åtgärderna i
den strategiska kompassen och är en manifestation av EU:s ambition att
stärka EU:s strategiska position och oberoende i rymddomänen, bättre
skydda rymdtillgångar, försvara intressen, samt avskräcka från fientlig
verksamhet i rymden. En utökad försvars- och säkerhetspolitisk dimension i
rymdpolitiken ska göra EU mer kapabelt att möta den ökande konkurrensen
och konfliktpotentialen i rymden.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...