Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Högnivåmöte med fokus på ett aktivt och självständigt åldrande

Publicerad

De demografiska förändringarna i Europa har stora konsekvenser för våra samhällen och innebär utmaningar, inte minst för arbetsmarknaden, för pensionssystemen och ett ökat behov av vård och omsorg. Den 13–14 februari bjöd det svenska ordförandeskapet in EU:s medlemsstater och andra aktörer till ett högnivåmöte om aktivt och självständigt åldrande, för en gemensam diskussion om vägar framåt när det gäller Europas åldrande befolkning. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje stod värd för mötet. På mötet deltog bland andra Estlands socialminister, Danmarks äldreminister samt Maltas minister för aktivt åldrande.

 • Anna Tenje talar på en scen.

  Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje inleder högnivåmötet om aktivt och självständigt åldrande.

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

 • Bild på panelen

  Panelsamtal med Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet, Alfonso Montero, CEO, European Social Network, Jo Etienne Abela, Maltas minister för aktivt åldrande, Mette Kierkegaard, Danmarks äldreminister samt moderator Olivia Wigzell.

  Foto: Josefine Stenersen/Regeringskansliet

 • Bild på ministrar och talare

  Första dagen avslutades med en gemensam fotografering.

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Demografiska förändringar med ökad andel äldre skapar nya utmaningar. Fler personer behöver delta på arbetsmarknaden och arbetslivet behöver förlängas i takt med att åldersstrukturen förändras. Det är den viktigaste förändringen för att upprätthålla tillräckliga och finansiellt hållbara pensioner, likväl som en god välfärd. Temat för högnivåmötets första dag var höjd pensionsålder och stärkta incitament för äldre att stanna kvar i arbetslivet samt att göra arbetet mer hållbart under hela livet. Även insatser för att främja arbetstagarnas anställningsbarhet behövs, särskilt genom att investera i färdigheter och förbättra arbetsvillkoren genom att bekämpa alla former av åldersdiskriminering.

Vid högnivåmötets andra dag var äldreomsorgsfrågan samt lösningar för att rekrytera personal med rätt kompetens i fokus. En välfungerande sektor för äldreomsorg är avgörande för ett aktivt och självständigt åldrande. Det behöver vara tillgänglig, överkomlig, ha hög kvalitet och bättre arbetsvillkor för anhörigvårdare. Inom vård- och omsorgssektorn finns också ett växande behov av digitala färdigheter liksom särskild kunskap om geriatrik, funktionsnedsättning, demens och andra kroniska sjukdomar.

– Jag ser fram emot att samla beslutsfattare och experter för samtal och erfarenhetsutbyte. Den åldrande befolkningen ska inte ses som en belastning utan som en tillgång som vi måste ta tillvara. I dag är det stora skillnader mellan EU:s medlemsstater när det gäller vård- och omsorgstjänster. En gemensam utmaning är att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Det märks inte minst i den europeiska vård- och omsorgsstrategin, som lyfter behovet av att utveckla arbetet med kompetensförsörjning i alla medlemsstater, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Syftet med högnivåmötet är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom att lyfta fram de senaste rönen om effekterna av olika åtgärder och strategier för att främja ett längre och mer hållbart arbetsliv. Mötet kommer också att belysa och diskutera god praxis och innovativa idéer om hur man kan locka arbetstagare med rätt kompetens till långtidsvårdssektorn samt vilken roll den digitala omställningen måste spela.

Omkring 100 personer deltog däribland politiska företrädare och högre tjänstepersoner från EU:s medlemsstater, företrädare för EU-kommissionen, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter samt forskare.

Kontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...