Elmarknaden och elpriser

Publicerad

Myndigheters och andra aktörers information om elmarknaden och elpriser.

Elmarknad och elpriser

Svenska kraftnät har information om de faktorer som påverkar elmarknaden och elpriserna.

Elmarknad och elpriser | Svenska kraftnät (svk.se)

Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist | Svenska kraftnät (svk.se)

Frågor och svar om effektbrist

Svenska kraftnät har frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling.

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling | Svenska kraftnät (svk.se)

Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till | Svenska kraftnät (svk.se)

Elpriskoll 

Energimarknadsinspektionen har en oberoende prisjämförelse.

Jämför el och elavtal på elpriskollen (Energimarknadsinspektionen)