Nya stöd till företag, kultur och idrott

Publicerad

De restriktioner och allmänna råd som nu införs med anledning av covid-19 kommer medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företag, kultursektorn samt idrottsrörelsen. Regeringen presenterar därför ytterligare förlängningar av företagsstöd samt nya krisstöd till kulturen och idrotten.

Omställningsstöd och omsättningsstöd även i januari 2022

Regeringen har tidigare aviserat att omställningsstödet och omställningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag ska aktiveras för december 2021. Nu meddelar regeringen att stöden även kommer kunna användas för januari 2022. Både omställningsstödet och omsättningsstöden riktar sig till företag som har tappat minst 30 procent av sin omsättning jämfört med en referensperiod.

Innan regeringen kan besluta om en utökning av omställningsstödet krävs även att EU-kommissionen lämnat statsstödsgodkännande.

80 miljoner kronor till idrotten

Regeringen föreslår att idrotten tillförs nya krisstödsmedel på totalt 80 miljoner kronor. Pengarna ska fördelas enligt samma principer som tidigare krisstöd till idrotten. Det är idrottsrörelsen, genom Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden, som avgör var pengarna hamnar. Regeringen kommer att återkomma med besked om när pengarna kan betalas när riksdagen tagit ställning till förslaget.

120 miljoner kronor till kulturen

Regeringen föreslår att kulturområdet tillförs 120 miljoner kronor i krismedel. Regeringen kommer att återkomma med besked om hur pengarna ska fördelas och när de kan betalas ut när riksdagen tagit ställning till förslaget.

Karenstiden för korttidsstödet föreslås tas bort

Finansdepartementet skickar inom kort ut en promemoria på remiss med förslag om att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska slopas. Förslaget innebär att även de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete tidigare under pandemin kan ansöka om stöd igen. Möjligheten att ansöka om och beviljas stöd vid korttidsarbete ska bestämmas utifrån de ordinarie reglerna i lagen om stöd vid korttidsarbete. Det innebär bland annat att staten står för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och att den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från den 1 december 2021. Ansökan om stöd ska enligt förslaget lämnas till Skatteverket.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.