Sverige erkänner inte, och kommer inte att erkänna, Rysslands illegala annekteringar av ukrainskt territorium

Publicerad

Ryssland har idag tillkännagivit avsikten att illegalt annektera de ukrainska regionerna Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzjia.

Sverige fördömer kraftfullt det ryska agerandet som strider mot folkrätten, inklusive FN-stadgan. Detta har vi idag framfört till Rysslands ambassadör.

Sverige erkänner inte, och kommer inte att erkänna, Rysslands illegala annekteringar av ukrainskt territorium. Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzjia är, precis som den autonoma republiken Krim och staden Sevastopol, del av Ukraina inom landets internationellt erkända gränser.

Rysslands illegala annekteringar saknar folkrättslig giltighet och effekt. De påverkar inte Ukrainas rätt att försvara sig och att återta sitt eget territorium.

Rysslands illegala annekteringar påverkar inte heller Sveriges orubbliga stöd för Ukraina. Sverige står solidariskt med Ukraina och det ukrainska folket. Inom EU kommer Sverige att fortsätta att förespråka ytterligare restriktiva åtgärder mot Ryssland och verka för att öka trycket på Ryssland att avsluta sitt orättfärdiga krig.  

Rysslands hänsynslösa aggression mot Ukraina är det allvarligaste hotet mot Europas fred och säkerhet sedan andra världskrigets slut. De ansvariga kommer att ställas till svars.