Uttalande från Utrikesdepartementet

Gemensamt uttalande om begränsat återupptagande av arbetet i Arktiska rådet

Publicerad

Gemensamt uttalande om begränsat återupptagande av arbetet i Arktiska rådet.

Som ett svar på Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, som utgör ett flagrant brott mot folkrättens principer om suveränitet och territoriell integritet, meddelande Arktiska rådets övriga grundarstater – Sverige, Danmark (inklusive Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge och USA – den 3 mars en paus för deras deltagande i Arktiska rådet. Sedan den 3 mars har representanter för dessa stater undersökt förutsättningarna för att möjliggöra ett återupptagande av arbetet i Arktiska rådet.

Vi är fortsatt övertygande om Arktiska rådets varaktiga betydelse för samarbetet i det cirkumpolära området och upprepar vårt stöd för denna institution och dess viktiga arbete.

Vi avser att i begränsad omfattning, i de projekt som inte involverar ryskt deltagande, återuppta arbetet i Arktiska rådet. Dessa projekt, som ingår i den arbetsplan som godkändes av samtliga åtta arktiska stater vid ministermötet i Reykjavik, utgör en central del av vårt ansvar gentemot människorna i Arktis, däribland urfolken.

Vi fortsätter att undersöka ytterligare möjligheter för att fortsätta rådets viktiga arbete.