Uttalande från Magdalena Andersson

"Ett mörkt kapitel i Europas historia inleddes idag"

Publicerad

Uttalande av statsminister Magdalena Andersson, torsdag 24 februari

Ett mörkt kapitel i Europas historia inleddes idag. Rysslands väpnade angrepp på Ukraina är ett flagrant brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Det skapar stort lidande för det ukrainska folket och hotar internationell fred och säkerhet. Ansvaret för detta faller enbart på den ryska politiska ledningen.

Sverige och EU fördömer den ryska invasionen av Ukraina i starkast möjliga ordalag.

Invasionen är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Ryssland måste omedelbart upphöra med alla militära operationer och ovillkorligen dra tillbaka alla stridskrafter från Ukraina. Ukrainas territoriella integritet och suveränitet måste respekteras.

Vi står eniga såväl inom EU som med våra transatlantiska partners i vår solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket. Rysslands agerande kommer att bemötas med ett enigt och robust svar.

Regeringen vidtar de åtgärder som krävs och alla relevanta svenska myndigheter följer utvecklingen mycket noga.