Uttalande från Ann Linde

Uttalande från utrikesminister Ann Linde inför tvåårsdagen sedan nedskjutningen av flygplanet PS752

Publicerad

För två år sedan, den 8 januari 2020, sköt Iran ner passagerarplanet PS752 nära Teherans flygplats. Samtliga ombord dödades. 176 oskyldiga fick sätta livet till. 17 av dessa var hemmahörande i Sverige. Vi uppmanar Iran att snarast acceptera de krav som de drabbade länderna – Kanada, Storbritannien, Sverige och Ukraina – och anhöriga till de förolyckade ställt.

Iran har gång efter gång, senast förra veckan, avvisat de drabbade ländernas krav på förhandlingar om gottgörelse. Detta trots återkommande uppmaningar från Kanada, Storbritannien, Sverige och Ukraina om att Iran ska ta sitt folkrättsliga ansvar, be anhöriga om ursäkt, vidta åtgärder för att se till att det aldrig kan upprepas och ge alla anhöriga kompensation. Alla dessa moment är viktiga. Samtliga anhöriga till dem som dödades i nedskjutningen måste också få en rättfärdig kompensation i enlighet med internationell rätt. Vidare måste kommersiell flygtrafik i och runt Iran vara säker i enlighet med internationella regelverk och överenskommelser.

Jag beklagar att Iran än en gång avvisat vårt förslag om förhandlingar. En förhandlad lösning förefaller därför nu avlägsen. Vi drabbade länder – Kanada, Storbritannien, Sverige och Ukraina – kommer att driva arbetet vidare och överväga andra möjligheter, diplomatiska såväl som rättsliga, att förmå Iran att ta sitt folkrättsliga ansvar.