Pressmeddelande, Uttalande från Peter Hultqvist

Kommentar från försvarsministern till Finlands stridsflygplansbeslut

Publicerad

Vi beklagar att Finland inte valde Gripen E och GlobalEye.

Vi är övertygade om att Gripen- och GlobalEye-systemen, med en kombination av kvalificerade förmågor, låga kostnader och hög tillgänglighet, hade varit bra val även för Finland.

Dessa båda system är skräddarsydda för att hantera våra gemensamma säkerhetsutmaningar och de särskilda krav som vår gemensamma nordiska miljö medför.

Vi respekterar självklart det finska beslutet. Vårt försvarssamarbete baseras på gemensamma geostrategiska intressen och en gemensam syn på säkerhetsutmaningar.

Försvarssamarbetet kommer att fortsätta utvecklas oberoende av detta och Finland kommer alltjämt vara vår närmsta försvars- och säkerhetspolitiska partner.

Behovet av det nära samarbetet understryks av de geografiska och militärstrategiska realiteterna. Arbetet med att skapa förutsättningar för operativt samarbete i fred, kris och krig kommer att fortsätta.