Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Uttalande från Hans Dahlgren

Sverige stödjer arbetet för ökad öppenhet i EU

Publicerad

Sverige är ett av de länder som med anledning av den pågående Konferensen om Europas framtid skrivit under ett uttalande för ökad öppenhet och transparens i EU. Samtliga av EU:s medlemsstater, 37 europaparlamentariker, EU-kommissionen och Europeiska ombudsmannen har skrivit under uttalandet där man åtar sig att arbeta för ökad öppenhet i EU:s institutioner.

- För regeringen är det självklart att vi måste fortsätta att arbeta för ett öppet och transparent EU. Ett EU med dialog och delaktighet för alla unionens medborgare, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Ta del av uttalandet Alliance for Transparancy.