Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande från utrikesminister Margot Wallström med anledning av att valobservatören och riksdagsledamoten Jabar Amin nekats tillträde till Turkiet

Publicerad

Det är oacceptabelt att en valobservatör har förhindrats tillträde till Turkiet. Vi har hos turkiska företrädare begärt en förklaring till varför den svenske riksdagsledamoten Jabar Amin nekats tillträde till Turkiet för att delta i valövervakningen.

OSSE:s valobservationer är viktiga för att säkerställa valprocessers integritet och legitimitet. Observatörer måste få arbeta oberoende. Det är därför inte upp till det mottagande landet att bestämma vilka de ska vara. Det gäller även Turkiet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.