Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med anledning av resolutionen i FN:s säkerhetsråd om Nordkorea

Publicerad

Sverige välkomnar den resolution FN:s säkerhetsråd idag har antagit om Nordkorea. Det är mycket viktigt att säkerhetsrådet har kunnat svara kraftfullt och att säkerhetsrådet är fortsatt enigt.

Sverige fördömer i starkaste ordalag den provsprängning av en kärnladdning som Nordkorea genomförde den 2 september. Det är ett allvarligt brott mot landets internationella förpliktelser, FN:s säkerhetsrådsresolutioner och principerna i provstoppsavtalet (CTBT). Nordkoreas agerande är ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Sverige uppmanar Nordkorea att omedelbart upphöra med provokativa handlingar, fullgöra sina internationella förpliktelser och inleda en fullständig, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt kärnvapen- och robotprogram.

Det är nu viktigare än någonsin att vidta åtgärder för att minska spänningarna och risken för missförstånd och misstag. Vi delar den oro som finns bland länderna i regionen.

På sikt kan situationen endast lösas på fredlig väg. Det är därför av stor betydelse att fortsatt uppmuntra till dialog och förtroendeskapande åtgärder.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.