Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av Margot Wallström med anledning av Nordkoreas senaste robotuppskjutning

Publicerad

Sverige fördömer Nordkoreas senaste robotuppskjutning. Att den igen skedde över Japans territorium är en särskilt allvarlig utveckling som ytterligare ökar spänningarna. Vi delar den oro som finns hos Japan och länderna i regionen.

Det är angeläget att FN:s säkerhetsråd idag samlas. Säkerhetsrådets enighet är grundläggande för att det internationella samfundet ska kunna fortsätta att svara kraftfullt och samlar. Det är särskilt viktigt att alla länder nu fullt ut genomför de sanktioner säkerhetsrådet har beslutat.

Nordkorea bör omedelbart fullgöra sina internationella förpliktelser och inleda en fullständig, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt kärnvapen- och robotprogram.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.