Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av utvecklingen i Turkiet

Publicerad

Med anledning av debatten som pågår vill jag gärna ge regeringens syn på utvecklingen i Turkiet.

Regeringen påtalar ofta Turkiets kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de fora som där vi tror att det finns störst möjlighet att nå resultat, som i EU och i Europarådet. Vi uppmärksammar situationen för bland andra människorättsförsvarare och civilsamhällesaktörer och verkar för att EU:s medlemsstater fortsätter att agera samlat för att respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Turkiet återupprättas. Sverige ger också bistånd för att öka kapaciteten hos det civila samhället, media och andra förändringsaktörer i Turkiet. Ytterligare en viktig uppgift för det svenska reformstödet är att jämställdhetsfrågor får ökad politisk prioritet samt att kvinnliga människorättsförsvarares dubbla utsatthet lyfts.

Ända sedan Ali Gharavi, och nio andra personer greps och fängslades, har UD arbetat oförtrutet med fallet. Det som avgör hur vi agerar är hela tiden vad vi tror är bäst för svensken och hans medfångar.

Jag vill berätta om en del av de politiska och diplomatiska kontakter som vi har tagit.

Vårt generalkonsulat i Istanbul har kontakt med Ali Gharavis advokat och besökte rättegången tidigare i veckan, som dock hölls bakom lyckta dörrar. Ambassaden i Ankara har krävt att få hälsa på i häktet. Vi har även haft möten med turkiska företrädare, både i Ankara och med turkiska ambassaden i Stockholm. Kabinettssekreteraren har också träffat Gharavis anhöriga och har en tät kontakt med dem, som UD alltid har i konsulära fall.

En av de fängslade personerna är tysk medborgare och vi samarbetar nära med Tyskland. Jag talade i går med min tyska kollega och beslöt att vi gemensamt ska framföra vår kritik och våra krav till turkiska regeringen i Ankara.

Regeringen för också fram att EU i sin dialog med Turkiet tar upp Gharavis fall och andra häktade MR-aktivister och journalister. Vi kommer också utnyttja de tillfällen som finns att diskutera mellan EU och Turkiet både dessa specifika frågor plus det generella läget för mänskliga rättigheter i landet. Vi har också tagit upp fallen i OSSE. Även arbetet i Europarådet är centralt eftersom Turkiet är medlem där.

Vi fortsätter även i våra kontakter med turkiska företrädare att framföra våra budskap när det gäller utvecklingen i Turkiet, särskilt beträffande respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Detta har vi gjort en längre tid och avser fortsätta göra så länge situationen så kräver. För att framgångsrikt få fram våra budskap är det centralt med en öppen och god dialog med Turkiet.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.