Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström

Publicerad

Spänningarna på den koreanska halvön är höga. Situationen är mycket oroande både för regionen och för världen i övrigt. Det finns en ökad risk för misstag, missförståelse och felbedömningar.

Idag möttes FN:s säkerhetsråd på ministernivå för att diskutera situationen i Nordkorea (DPRK) under USA:s utrikesminister Rex Tillersons ordförandeskap. Samstämmighet bland rådsmedlemmarna rådde vad gäller behovet av fortsatt tryck på den nordkoreanska regimen, för effektiv implementering av säkerhetsrådets resolutioner och för att Nordkorea omedelbart måste genomföra komplett, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt kärnvapen- och ballistiska robotprogram. Rådsmedlemmarna underströk också vikten av att minska spänningarna och av en heltäckande politisk lösning av situationen.

Sverige fördömde otvetydigt Nordkoreas kärnvapen- och ballistiska robotprogram och upprepade uppmaningar för dess omedelbara avveckling. Vi underströk att sanktioner måste implementeras till fullo, men att enbart sanktioner inte kan lösa situationen på den koreanska halvön.

Sverige underströk vikten av intensifierade och kreativa diplomatiska ansträngningar. Nordkorea måste återuppta en trovärdig och meningsfull dialog med det internationella samfundet. Vi måste stå redo för att överväga både nya och befintliga förslag och överenskommelser. Sverige är redo att bidra.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.