Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande från utrikesministern angående Nordkoreas femte kärnvapensprängning

Publicerad

Sverige fördömer den kärnsprängning som Nordkorea uppges ha företagit och som följer på en rad av provocerande missiluppskjutningar i år. CTBTO:s övervakningsmekanism analyserar händelsen.

Nordkoreas utmanande agerande i år med allvarliga och provokativa handlingar äventyrar internationell fred och säkerhet. Situationen på den koreanska halvön är allvarlig och den senaste provsprängningen förvärrar läget ytterligare.

Sverige uppmanar Nordkorea att upphöra med åtgärder som förvärrar säkerhetsläget samt att fullgöra sina internationella förpliktelser och respektera FN:s säkerhetsrådsresolutioner och principerna i CTBT.

Sverige ställer sig bakom morgonens uttalanden av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Mogherini samt av Lassina Zerbo, CBTBO:s exekutivsekreterare.

Länk till uttalande av Federica Mogherini

Länk till uttalande av Lassina Zerbo

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.