Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström angående Nordkoreas uppskjutning av missil

Publicerad

- Nordkoreas uppskjutning av en missil är helt oacceptabel och ett mycket allvarligt brott mot FN:s säkerhetsråds resolutioner. Det är en provokativ handling som leder till ökad spänning i regionen med risk för ytterligare destabilisering och upprustning, säger utrikesminister Margot Wallström.

- Sverige, EU och det internationella samfundet har kontinuerligt uppmanat Nordkorea att avveckla sitt kärnvapenprogram och sitt missilprogram i enlighet med FN:s säkerhetsresolutioner. Det pågår diskussioner i FN:s säkerhetsråd om en ny resolution med anledning av den provsprängning som Nordkorea genomförde den 6 januari i år. Det är ytterst allvarligt att Nordkorea trots starka fördömanden och dessa pågående diskussioner fortsatt väljer att bryta med de regler och principer som det internationella samfundet slagit fast. Långsiktigt kan spänningarna på den koreanska halvön endast lösas genom dialog och förhandling, säger utrikesminister Margot Wallström.

Kontakt

Louise Wileen Bjarke
Stabschef hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 073-0627877
e-post till Louise Wileen Bjarke

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.