Reseinformation från Sveriges ambassader

Uppdaterad

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Reseinformationen kan variera något från land till land. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Du hittar ambassadernas reseinformation på swedenabroad.se

Om det sker en plötslig händelse som påverkar svenska resenärer publiceras det också längst upp på reseinformationssidan under Aktuella händelser. Om en större krissituation skulle uppstå uppdateras informationen under Aktuella händelser löpande. Den övriga informationen på sidan handlar om trafiksäkerhet, terrorism, sjukvård, riskerna för naturkatastrofer, lokala lagar och sedvänjor, kriminalitet med mera. 

Att läsa på om landet man ska resa till är en av flera viktiga förberedelser inför en utlandsresa. Om man är påläst är det lättare att undvika sådant som är olämpligt eller olagligt i ett annat land men inte i Sverige. Sådant som man kanske inte omedelbart själv tänker på som olagligt. Precis som utländska medborgare omfattas av svensk lag i Sverige, omfattas svenska medborgare av lagen i det land man besöker. Det är till exempel inte tillåtet i alla länder att fotografera vad som helst, framförallt inte byggnader och personer som har med landets säkerhet att göra. Det kan vara förbjudet att ta med saker in i landet, eller föra viss typ av föremål ut ur landet. Det kan också finnas lokala sedvänjor som är bra att känna till.

Det är upp till varje land att bestämma vad som krävs för inresa och ibland kan reglerna ändras med kort varsel. Till vissa länder krävs visering för inresa eller att passet har en viss giltighetstid. Det är därför viktigt att kontrollera med landets närmaste ambassad vad som gäller för svenska medborgare.

Ambassadernas reseinformation kan även läsas i appen UD-resklar. Den finns tillgänglig för Iphone- och Androidtelefoner. I appen kan man få hjälp med olika förberedelser, kontaktuppgifter till ambassader och konsulat, UDs råd inför resan och i en krissituation med mera.

Följ UD Resklar i sociala medier

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.