Lagen om konsulära katastrofinsatser

Uppdaterad

Sedan den 1 augusti 2010 finns lagen om konsulära katastrofinsatser (2010:813). Lagen förtydligar statens ansvar för att hålla en beredskap och kunna gripa in om en större kris eller katastrof drabbar många svenskar utomlands. Även den enskilde resenärens ansvar har förtydligats.

Utrikesdepartementet och de svenska ambassaderna arbetar idag aktivt med sin krisberedskap. UD har byggt upp en organisation som är förberedd för att hjälpa svenskar som drabbas av mer omfattande kriser och katastrofer utomlands. Det finns också en hög krismedvetenhet inom UD och på ambassaderna, både hos ledning och hos personal. Organisationen är byggd för att vara nåbar, flexibel och snabbt kunna anpassas till olika kriser.

Lagen fastslår att den enskilde ska stå för kostnaderna om staten behöver bistå den enskilde. I praktiken handlar det om resekostnader och eventuella hälso- och sjukvårdskostnader som direkt kan kopplas till den enskilde resenären. Att detta ansvar är klargjort på förhand innebär att inga blanketter för ansökan om ekonomiskt bistånd måste fyllas i vid en evakuering. Återkrav sker i efterhand av Kammarkollegiet. Resenärens kostnader ska kunna täckas av en reseförsäkring.

Lagen om konsulära katastrofinsatser har ännu inte använts. För att lagen  ska vara tillämplig krävs ett regeringsbeslut om insats. En förutsättning för ett sådant beslut är  att många med anknytning till Sverige har drabbats, att situationen utgör eller snabbt kan komma att utgöra en fara för liv och att resenärer inte på något sätt kan ta sig hem på egen hand eftersom försäkringsbolag, resebolag och andra aktörer inte längre kan hjälpa till. Det handlar om en händelse som är så stor att vanliga resurser inte räcker till. Då först kan det bli aktuellt för staten med en evakuering till en säkrare plats i närområdet eller till Sverige.

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.