Kriser och katastrofer

Uppdaterad

Till kriser och katastrofer kan räknas bland annat krig, krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter, större naturkatastrofer och terroristattacker som sker utomlands.

Vissa större katastrofsituationer sker plötsligt och utan förvarning till exempel en del naturkatastrofer och terroristattentat. I andra fall kan man följa en uppbyggande spänning i ett land eller region. Det är då viktigt att man som resenär följer händelseutvecklingen, läser på och förbereder sig inför resan och tänker igenom vilka möjligheter man har att få hjälp i olika situationer som kan uppstå. Utöver nyhetsrapportering kan man läsa ambassadernas reseinformation och UD:s reseråd inför utlandsresan. Alla ambassaders reseinformation och deras kontaktuppgifter kan även läsas i appen UD Resklar.

UD kan avråda från resor när säkerhetssituationen i ett land försämras på ett sätt som kan utgöra fara för svenska resenärer. UD kan avråda från resor till ett land eller del av ett land. En avrådan ska ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och ett råd till resenärer om att resan kan vara förenlig med fara och att man därmed bör noga tänka sig för innan man reser. Det kan också innebära att UD kan ha begränsade möjligheter att hjälpa.

UD avråder inte från resor på grund av allmänna och ospecifika hot om terrorattentat. Det är trots det viktigt att man som resenär håller sig informerad om säkerhetsläget i stort och vilka hot och risker som finns i det land man reser till.

Råd i en krissituation

I en kris- eller katastrofsituation kan UD och ambassaderna ge konkreta råd och information om vad man ska göra. Man kan få konsulärt stöd och hjälp med till exempel utfärdande av provisoriskt pass, överföring av pengar från egna konton, kontakter med anhöriga och myndigheter i Sverige, olika lokala kontakter med mera. Under de mest extrema situationer kan UD evakuera svenskar utomlands till en säkrare plats eller på annat sätt hjälpa svenskar till en säkrare plats. (t ex genom andra länders transporter).

Om man hamnar i en större krissituation utomlands är det viktigt att:

  • Informera familj och släktingar i Sverige om sin situation, berätta var man befinner sig, var man kan nås och om man behöver hjälp av något slag.
  • Följa nyhetsrapporteringen och händelseutvecklingen i området genom massmedia och ambassadens reseinformation och följa lokala myndigheters råd och rekommendationer.
  • Om man är på paket-/charterresa eller om man snabbt behöver boka om sin biljett ska man kontakta sitt reseföretag.
  • Man bör kontakta sitt försäkringsbolags alarmcentral för praktisk hjälp till exempel om man blivit skadad: SOS International, Euro-Alarm eller Falck Travel Care.
  • Kontakta Sveriges ambassad/konsulat i landet för råd om hur eventuella problem kan lösas.

Lämna kontaktuppgifter till UD och ambassaden

Alla som vill kan lämna sina kontaktuppgifter till UD eller svenska ambassaden via den så kallade svensklistan. Uppgifterna används enbart för att nå dig om det bedöms nödvändigt i en större krissituation och sparas enbart under den period som angetts. Sedan tas anmälan automatiskt bort.

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.