Förlust av pass eller ekonomiskt nödställd

Uppdaterad

Om du tappar eller blir bestulen på ditt pass

Ambassaden eller konsulatet kan hjälpa dig att skaffa ett provisoriskt pass som gäller för en resa, oavsett om det är till Sverige eller till annat land. Observera att det finns länder som inte tillåter in- eller genomresa på ett provisoriskt pass. Om du ska fortsätta din resa bör du därför kontakta ambassaden för det land dit du ska resa, för att höra vad som gäller för provisoriska pass. Observera att du inte ska vända dig till svenska myndigheter för frågor om inresebestämmelser till andra länder.

Du kan också ansöka om ett nytt ordinarie pass men det kan ta en månad eller mer att få, eftersom alla ordinarie pass utfärdas i Sverige. Ansökan om ordinarie pass kan inte ske på samtliga av våra ambassader, för mer information var vänlig ta kontakt med berörd ambassad. Observera även att priserna för ansökan om passhandlingar utomlands skiljer sig åt jämfört med priserna i Sverige”.

Om du behöver föra över pengar från Sverige

Det går snabbt och enkelt att föra över pengar från Sverige via till exempel Western Union eller MoneyGram (finns hos Forex). En anhörig eller vän betalar in det belopp du behöver, plus en avgift, till något av företagens ombud i Sverige. Strax därefter kan du ta ut pengarna hos agenten i landet där du befinner dig. Ombuden och agenterna finns i butiker, tobaksaffärer, hotell och växlingskontor. De är lätta att hitta och har ofta generösa öppettider.

Du kan också få hjälp med överföring av pengar från ditt eget konto via ambassaden. Du får då betala både bankens och UD:s avgift.

Om du är nödställd och behöver pengar för att resa hem, inte har pengar på ditt bankkonto och dina anhöriga eller vänner inte kan föra över pengar till dig, kan du få hjälp av UD. Du lämnar då uppgifter på referenspersoner som UD kan kontakta och som kan betala in det belopp du behöver, plus en lagstadgad avgift, till UD. Pengarna kommer sedan att betalas ut på ambassaden i form av kontanter i lokal valuta eller i form av en biljett. 

Om du behöver ett tillfälligt lån

Om du hamnar i en nödsituation som inte är självförvållad och varken du eller dina uppgivna referenser har möjlighet att lösa problemet ekonomiskt, finns det i vissa fall möjlighet att få ett tillfälligt lån från en svensk ambassad för hemresa. Du ska ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring, pengar för uppehälle). Om du beviljas ett lån, måste du betala tillbaka lånet, plus UD:s avgift, inom en månad efter det att du fått faktura från UD. Avgiften är 600 kronor.

Ekonomisk hjälp inom Norden

Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.

Därför bör du vända dig till socialjouren i den nordiska stad där du befinner dig, om du behöver hjälp ekonomiskt.

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.