Statsminister Ulf Kristerssons tal på givarkonferensen Together for the people in Türkiye and Syria

Publicerad

Inledningsanförande av statsminister Ulf Kristersson på den internationella givarkonferensen i Bryssel. Givarkonferensen anordnades av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd tillsammans med Europeiska kommissionen till stöd för de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien.

Det talade ordet gäller.

Ers excellenser, mina damer och herrar,

För 42 dagar sedan förändrades livet totalt för miljoner människor i Turkiet och Syrien, och det på bara några sekunder.

På några få minuter miste hundratusentals sina hem, sina vardagsrutiner, sin känsla av normalitet och sin känsla av att höra hemma.

Under dagarna som följde blev det smärtsamt tydligt att hundratusentals hade mist någon närstående.

Över 50 000 människor miste livet.

Vi kan inte, som EU eller som medlemmar av världssamfundet, få sorgen eller smärtan att försvinna.

Vi kan inte fylla det tomrum som närstående som omkommit i jordbävningarna har lämnat efter sig. Men det finns en sak som vi kan göra.

Vi kan omsätta våra sorge- och solidaritetsbetygelser i handling. Det är därför vi samlas här i Bryssel i dag.

Det är därför Sverige, som för närvarande innehar ordförandeskapet i Europeiska unionen, och Europeiska kommissionen anordnar den här sammankomsten till stöd för människorna i Turkiet och Syrien.

Den här konferensen har ett enda tydligt syfte: att göra så att det svåra arbetet med att bygga upp vardagsliv och samhällen på nytt blir lättare. 

Vi måste se till att insatserna från världssamfundet är kraftfulla, effektiva och samordnade.

De utmaningar som finns för återuppbyggandet kan inte överdrivas. Det drabbade området i Turkiet och Syrien är lika stort som Belgien och Nederländerna tillsammans.

Hela städer och samhällen måste byggas upp på nytt. Och de överlevande kommer att behöva hjälp med att återgå till ett normalt liv.

Vi har ännu inga exakta siffror på hela den fysiska förödelsen, men det handlar om stora belopp.

De samlade ekonomiska följderna kommer att vara förödande och göra sig gällande under lång tid framöver.

Men en sak till vet vi: när EU och världssamfundet anstränger sig tillsammans och med kraft, då kan vi göra en enorm skillnad.

Det visade sig tydligt när många länder i EU – och andra länder – snabbt skickade sök- och räddningsteam, tält, fältsjukhus, elverk och annat stöd till de drabbade.

Från Sverige skickade vi snabbt experter och nödhjälp.

Enskilda personers, frivilligorganisationers och näringslivets starka vilja att också hjälpa till gjorde stort intryck på mig.

De inledande snabba åtgärderna efter jordbävningarna måste nu följas av solitt stöd till fortsatt humanitär nödhjälp, återhämtning och återuppbyggnad.

Mitt eget land, Sverige, kommer i dag att göra en utfästelse om 500 miljoner kronor, motsvarande 45 miljoner euro, som bidrag till insatser för humanitärt stöd och återuppbyggnad i Turkiet, och humanitärt stöd och återuppbyggnad för människorna i Syrien.

Våra medel kommer att tillhandahållas genom Unicef, UNHCR, FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s livsmedelsprogram WFP, våra partner sedan länge.

Genom den här konferensen kan EU och världssamfundet i stort visa de drabbade i Turkiet och Syrien att vi kommer att stå vid er sida när ni bygger upp era vardagsliv igen.

Det vi har att göra här i dag är att se till EU och världssamfundet i stort ger tillräckligt och verkningsfullt stöd som gör det lättare att möta utmaningarna. 

Orden om solidaritet med människorna i Turkiet och Syrien måste i dag omsättas i handling. Det är därför vi har bjudit in er hit i dag.

Tack.