Statsminister Magdalena Anderssons anförande inför pressträff med Ursula von der Leyen

Publicerad

Stockholm Exergi, den 7 april 2022.
Det talade ordet gäller.

Det är ett nöje att få välkomna EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till Stockholm och Stockholm Exergi.

99 procent av den fjärrvärme som produceras vid den här anläggningen kommer från förnybara eller återvunna bränslen. Stockholm Exergi är ett av många företag som gör Sverige till ett föregångsland i den gröna omställningen och som kommer att få medel ur Sveriges återhämtningsplan.

I hela Sverige, och särskilt i de norra delarna, upplever vi nu en ny grön industriell revolution. Världens miljövänligaste batterier, fossilfritt stål och en ny standard för hållbar gruvbrytning.

Detta banar väg för andra företag – ofta innovativa och snabbväxande uppstartsföretag som redan i dag bidrar, men även framöver kommer bidra, med tusentals arbetstillfällen.

Den här utvecklingen placerar oss i framkant, både i EU och i världen, och visar att den gröna omställningen går hand i hand med stark tillväxt och fler arbetstillfällen.

…………

Jag uppskattar vårt nära samarbete med kommissionen, inte minst vad gäller den gröna och den digitala omställningen, och hur vi har svarat på Rysslands invasion av Ukraina.

Vi bevittnar en stegrande rysk brutalitet i Ukraina och attacker mot civila och civil infrastruktur. De fasansfulla bilderna från Butja, bombningarna av barnsjukhus och rapporterna om avrättningar av civila i Mariupol markerar ett nytt och mörkt kapitel i Europas historia.

 

Det fanns en tid före den 24 februari, och en tid efter.  Rysslands invasion av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Ansvaret för detta krig faller helt på president Putin och den ryska ledningen.

Europa har svarat kraftfullt och enat. På mycket kort tid har vi infört sanktioner mot Ryssland som är mer långtgående och mer riktade än vad de flesta nog trodde var möjligt. Tillsammans med partner arbetar vi för att ytterligare isolera den ryska ledningen.

Vi är också fast beslutna att fortsätta ge Ukraina humanitärt, finansiellt och militärt stöd. Sverige har redan skickat totalt 10 000 pansarvärnsvapen till Ukraina och ökat det humanitära biståndet till Ukraina med 72 miljoner euro. Vi är också villiga att utnyttja den europeiska fredsfaciliteten ytterligare.

Vi agerar solidariskt med Ukraina, men vi står också upp för våra gemensamma värderingar: Folkrätten. Mänskliga rättigheter. Demokrati. Den europeiska säkerhetsordningen.

Ordföranden och jag har samma uppfattning: Attacker som avsiktligt riktas mot civilbefolkningen eller civila mål utgör ett krigsbrott. Ryska brott mot folkrätten kommer att undersökas och de ansvariga kommer att ställas inför rätta. Sverige kommer att bidra med pengar och experter till Internationella brottmålsdomstolen.

…….

Rysslands invasion av Ukraina har visat att det är angeläget och nödvändigt att vara oberoende av rysk olja och gas. Vi måste snabba på klimatarbetet för att stärka vårt oberoende.

Det är tydligt att vi behöver bryta vårt beroende av fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna, men också för att stärka vår säkerhet.

För att göra det måste vi säkra vår tillgång till förnybar energi. Vi behöver mer vindkraft och inte minst inse betydelsen av nya gröna lösningar baserade på bioenergi och skogsbruk. Det är på det sättet vi skapar hållbara samhällen med hög tillväxt och fler arbetstillfällen, i dag och i morgon.