UD-podden

Uppdaterad

Vad gör Sverige utomlands? I UD-podden intervjuas diplomater hemma i Sverige och runtom i världen för att ge en bild av svensk utrikespolitik och diplomati i praktiken.

#42 Extraavsnitt! Om Agda Rössel

Agda Rössel var en svensk diplomat och pionjär. 1958 blev hon världens första kvinnliga FN-ambassadör, ensam bland 60 män. Hör historien om hennes liv, från banvaktsstugan i Norrbotten till FN-skrapan på Manhattan, i ett samtal mellan Elin Jäderström, journalist och författare, och Karin Bolin, UD:s presschef.

Lyssna på avsnittet

Foto: UN Photo och Regeringskansliet

#41 Extraavsnitt! Om Dag Hammarskjöld

Hör Staffan Carlsson i samtal med Viktoria Li om Sveriges kanske mest kända diplomat genom tiderna – Dag Hammarskjöld. Vilken roll spelade Hammarskjöld i utformningen av Sveriges säkerhetspolitik? Hur såg hans väg ut fram till utnämningen som FN:s generalsekreterare? Var Hammarskjöld en maktspelare eller ett helgon - och vad hade han egentligen för tankar om ett svenskt Nato-medlemskap?  

Detta, och mycket mer, behandlas i veckans UD-podd när ambassadör Staffan Carlsson, diplomat och författare intervjuas av Viktoria Li, chef för UD:s kommunikationsenhet.

Lyssna på avsnittet.

Viktoria Li, Staffan Carlsson och Dag Hammarskjöld
Viktoria Li, Staffan Carlsson och Dag Hammarskjöld Foto: Regeringskansliet & UN Photo

#40 Halvvägs igenom svenska EU-ordförandeskapet

Hur sköter sig Sverige som ordförande i EU:s ministerråd? Vad ska Sverige fokusera på under ordförandeskapets andra halva? Hur påverkas ordförandeskapet av att det pågår ett krig i Europa, och vad har EU egentligen för påverkansverktyg gentemot Ryssland?

Dessa är exempel på frågor som besvaras när Kristoffer Triumf intervjuar Jan Olsson, stående ersättare för EU-chefen och chef för ledningsstödet vid statsrådsberedningen, och Martin Åberg, chef för UD:s europakorrespondentenhet.

Lyssna på avsnittet.

Martin Åberg, Kristoffer Triumf & Jan Olsson
Martin Åberg, Kristoffer Triumf & Jan Olsson Regeringskansliet

#39 Diplomatins roll och internationella förhandlingar

Vad spelar diplomatin för roll egentligen? Hur är det att jobba som diplomat i ett konfliktdrabbat område? Och hur känns det att representera Sverige i en multilateral förhandling vid FN i New York?

Det – och mer – får vi höra när Kristoffer Triumf intervjuar Niklas Kebbon, chef över enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt på UD.

Lyssna på ansvittet.

 

Kristoffer Triumf och Niklas Kebbon
Kristoffer Triumf och Niklas Kebbon Regeringskansliet

#38 Ett år av krig i Ukraina 

Drygt ett år har gått sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Hur har den ryska invasionen påverkat Sveriges säkerhetspolitik? Vad är Sveriges roll i stöttandet och återuppbyggandet av Ukraina?

Hör Kristoffer Triumf i samtal med Andreas von Beckerath, chef för UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien, och Johan Frisell, chef för UD:s säkerhetspolitiska enhet.

Lyssna på avsnittet. 

Johan Frisell, Kristoffer Triumf & Andreas von Beckerath
Johan Frisell, Kristoffer Triumf & Andreas von Beckerath Regeringskansliet

#37 Sanktionerna mot Ryssland

Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har omfattande sanktionspaket införts mot Ryssland. Med vad är sanktioner egentligen, finns det olika typer och hur effektiva är de?

I det nya avsnittet av UD-podden reder Kristoffer Triumf ut dessa frågor tillsammans med UD:s sanktionssamordnare Josefin Simonsson Brodén, vid enheten för europeisk säkerhetspolitik och Linn Andersson, vid enheten för Östeuropa och Centralasien.

Lyssna på avsnittet. 

Regeringskansliet

#36 Vad har UD med biologisk mångfald att göra?

Artdöd och utarmning av ekosystem sker delvis p.g.a. klimatförändringarna men det är långtifrån den enda eller största orsaken. Vilka är farhågorna och hur kan biståndet hjälpa? Kristoffer Triumf gästas av UD:s handläggare för biologisk mångfald Charlotta Rodhe, Jan Wärnbäck som utifrån ambassaden i Nairobi arbetar med att stärka miljö, klimat och biologisk mångfald i utvecklingssamarbetet samt Ulrika Åkesson, verksföreträdare för miljö och klimat på Sida.

Lyssna på avsnittet.

Sveriges relation till Afrikas folkrikaste land
Avsnitt 35 av UD-podden. Regeringskansliet

#35 Sveriges relation till Afrikas folkrikaste land

Sverige och Nigeria har haft diplomatiska relationer i 60 år. Hur har relationen utvecklats över åren? Vilka möjligheter för svenska företag finns i Afrikas folkrikaste land? Vad jobbar ambassaden med? Kristoffer Triumf pratar med Carl Michael Gräns, Sveriges ambassadör i Nigeria, och Sara Ibru, som är stationerad i Lagos och jobbar med att främja handel mellan svenska och nigerianska företag.

Regeringskansliet

#34 I knipa utomlands – vad kan en ambassad hjälpa till med?

Om pengarna är slut, kan man få sova på ambassaden? Hjälper UD till med att betala en sjukhusräkning? Är man garanterad att få sitta av ett fängelsestraff i Sverige? Många svenskar kommer i kontakt med en ambassad först när de hamnar i knipa utomlands. I det här avsnittet går vi igenom det konsulära stödet – alltså vilken hjälp du eller dina anhöriga kan få om du frihetsberövas, råkar ut för ett brott eller en olycka eller i värsta fall dör utomlands. Kristoffer Triumf träffar Emelie Rennerfelt, gruppchef på UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden.

Lyssna på avsnittet.

Regeringskansliet

#33: Vad visar Sverige upp på världsutställningen i Dubai?

Det är dags för världsutställning! Sveriges paviljong under Expo2020 i Dubai är helt byggd i trä och ledordet för Sveriges deltagande är hållbarhet. Varför deltar Sverige på en världsutställning? I detta skyltfönster mot omvärlden, vilka svenska lösningar visar vi upp? Och hur går ökad handel ihop med regeringens ambitiösa klimatmål? Kristoffer Triumf tar ett snack med Sveriges Expo2020-general, Jan Thesleff. 

Lyssna på avsnittet.

Regeringskansliet

#32 Afghanistan – evakueringen och framtiden

Efter talibanernas oväntat snabba maktövertagande i Afghanistan följde en av de mest krävande insatser UD någonsin utfört när över 1100 personer evakuerades till Sverige. Ett antal svenska diplomater flögs till Kabul med uppdraget att få ut så många som möjligt med svenskkoppling ur det folkhav som strömmat till flygplatsen. Hör Jonas Westerlund, chef för den svenska evakueringsinsatsen på Kabuls flygplats, berätta.

Afghanistan är det land som tar emot störst bistånd från Sverige. Vad händer med det nu, med talibanerna vid makten? Hur stöttar Sverige Afghanistan utan att stötta talibanerna? Kristoffer Triumf frågar ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.

Lyssna på avsnittet.

Regeringskansliet

#31 Extraavsnitt! Här är svensk utrikespolitik 2021

I slutet av februari presenterade utrikesminister Ann Linde 2021 års utrikesdeklaration inför riksdagen. Utrikesdeklarationen uppdateras varje år och innehåller regeringens mål för, och prioriteringar med, utrikespolitiken. Vill du ha en snabbgenomgång av vad svensk utrikespolitik innebär 2021? Lyssna.

Lyssna på avsnittet 

Regeringskansliet

#30 Demokratin under attack – vad gör Sverige?

Allt oftare pratas det om att demokratin är på tillbakagång; vad menas med det egentligen? Vilka tecken tyder på det? I det här avsnittet har vi med oss Annika Ben David som är Sveriges ambassadör för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Vad går hennes jobb ut på? Finns det verkligen något Sverige kan göra för att påverka? Kristoffer Triumf ringer också upp Moa Lagercrantz, chef för den politiska sektionen på svenska ambassaden i Etiopien, som ger en bild av hur arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter kan se ut i praktiken och vilka reaktioner det leder till.

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#29 När katastrofen är ett faktum

Den 4 augusti 2020 skedde stora explosioner i Beiruts hamnområde - bilder och filmer av explosionernas kraft och efterföljande ödeläggelse kablades ut över världen. Kristoffer Triumf pratar med Åsa Hjelt, biträdande myndighetschef på ambassaden i Beirut, som var på plats när allt hände. Hon berättar om paniken innan hon säkerställt att hennes tvåårige son var ok och om krisarbetet som samtidigt sattes igång med full kraft. Vad blir ambassadens och UD:s roll vid en krissituation? Hur går arbetet till? Hur mår Beirut idag?

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#28 Politik genom handel

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg berättar om vilken roll handel spelar i utrikespolitiken, vad exporten har för betydelse för Sverige och om hur hon som statsråd kan påverka möjligheten för svenska företag att öka exporten. Vad händer efter Brexit och varför förespråkar regeringen frihandel? Dessutom, hur är stämningen mellan Sverige och övriga Norden efter coronapandemins stängda gränser? En av de viktigaste uppgifterna som diplomat är att främja svenska intressen i utlandet, däribland svenska företag. Hur går det till i praktiken? Programledare Kristoffer Triumf ringer upp Niclas Kvarnström, Sveriges ambassadör i Singapore, som förklarar.

Lyssna på avsnittet.

Regeringskansliet

#27 Är bistånd bara välgörenhet?

Sverige har en lång tradition av att vara en generös biståndsgivare - 1 procent av Sveriges BNI går till bistånd. Det är mest i världen i relation till vår storlek. Per Olsson Fridh, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete, förklarar vilken roll det svenska biståndet spelar i världen. Hur motiverar man att vi ger bort så mycket? Hur har behoven av hjälp förändrats under pågående pandemi? Vi möter också Andreas Hilmersson på den svenska FN-representationen i Genève som förklarar hur biståndet till internationella organisationer fungerar och varför Sverige ogärna öronmärker sådant stöd.

Lyssna på avsnittet.

Regeringskansliet

#26 Vad är grejen med OSSE?

För gemene svensk ringer det nog inga klockor av förkortningen OSSE. Men sannolikheten att stöta på namnet kommer öka under året. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har till uppdrag att stärka förtroende och samarbete mellan de 57 deltagande länderna för att förebygga konflikter och sedan 1 januari håller Sverige i ordförandeklubban. Vad vill, och vad kan, vi uppnå under vårt ordförandeskapsår och vad spelar uppdraget för roll för Sverige? Kristoffer Triumf pratar med utrikesminister Ann Linde, Sveriges OSSE-ambassadör Ulrika Funered och Tobias Thyberg, ambassadör i Ukraina där OSSE:s största mission verkar, för att reda ut vad OSSE och vårt ordförandeskap handlar om. 

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#25 Sveriges roll för nedrustning och icke-spridning

Vad har vi för verktyg för att förhindra användande och spridning av kärnvapen? Och konventionella vapen? Sveriges ambassadör för nedrustning och icke-spridning, Ann-Sofie Nilsson, och Sveriges ambassadör i Österrike och Slovakien samt för tillfället även ordförande i det internationella atomenergiorganet IAEA, Mikaela Kumlin Granit, berättar allt om detta.

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#24 Om Sverige som konfliktlösare

Kan ett litet land som Sverige bidra till en fredligare värld genom medling? Svaret är enligt Carl Skau och Annika Söder på UD:s enhet för konfliktfrågor och humanitär politik, ja. Och just att vi är så små är en nyckelfaktor i arbetet. I detta avsnitt får du veta hur.

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#23 Vad gör svenskt bistånd för människorna i Tanzania?

Vilken skillnad gör det svenska biståndet? Vad går det till och hur kontrolleras det att det inte missbrukas? Sveriges ambassadör i Tanzania och Burundi, Anders Sjöberg, berättar hur det här går till och vad biståndet till Tanzania konkret bidrar med.

Lyssna på avsnittet

Foto: Erica Kanold/Regeringskansliet

#22 När avråder UD?

Vad krävs för att UD ska avråda från resor till en plats? Och vad innebär det för din resa? När kan evakuering bli aktuellt? Begår du ett brott om du inte följer avrådan? Frågorna är många. Tobias Axerup, gruppchef för gruppen för konsulär krisberedskap på UD, reder ut vad som gäller.

Lyssna på avsnittet

Foto: Regeringskansliet/Christian Ugge

#21 Ann Linde om första tiden som utrikesminister

Utrikesminister Ann Linde har ett CV som klippt och skuret för en utrikesministerpost, men har uppdraget varit hennes plan hela tiden? I säsongens första avsnitt möter vi en utrikesminister som på i princip varje resa träffar HBTQ-aktivister och som har en timme i veckan som är helig för återhämtning.

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet/Sofia Nahringbauer

#20 Mexikanska gränser och svenska tacos

I säsongsfinalen av UD-podden får vi höra Sveriges ambassadör i Mexiko, Annika Thunborg, berätta om relationerna mellan Mexiko-Sverige samt USA-Mexiko, vilka spår vi ser av den mexikanska kulturen här i Sverige, och hur situationen ser ut för journalister och människorättsförsvarare i landet. Och hur många fordon passerar egentligen gränsen mellan USA och Mexiko varje dag?

Lyssna på avsnittet

 

Regeringskansliet

#19 Behövs en svensk ambassad i Köpenhamn?

I avsnitt 19 besöker Kristoffer Triumf svenska ambassaden i Köpenhamn för ett samtal med ambassadör Fredrik Jörgensen om de svensk-danska relationerna, hur stora historiska epoker har påverkat ländernas utveckling, Öresundsbrons betydelse och danskarnas syn på oss svenskar. Dessutom berättar ambassadören om sin tid i Västtyskland under Berlinmurens fall och i Sydafrika efter avskaffandet av Apartheid.

Lyssna på avsnittet

Diana Qudhaib/Regeringskansliet

#18 Jemensamtalen i Rimbo

I tredje avsnittet för säsongen får vi en inblick bakom de lyckta dörrarna under Jemen-konsultationerna i Rimbo. Kristoffer Triumf träffar Hans Grundberg, gruppchef på UD:s Mellanöstern- och Nordafrikaenhet i ett samtal om händelseutvecklingen som ledde fram till att konsultationerna ens kunde genomföras, vad man egentligen kom fram till och vem som satt bredvid vem i matsalen.

Lyssna på avsnittet

Foto: Kristoffer Triumf

#17 Svenskar i Thailand

Häng med ut i fält till Pattaya i andra avsnittet av UD-poddens fjärde säsong! I detta avsnitt träffar Kristoffer Triumf vicekonsul Pär Kågeby på plats i Pattaya, för att prata om vad man ska tänka på när man flyttar eller reser till Thailand, vilka egenskaper som krävs av en när man jobbar med människor i utsatta situationer och hur en vanlig dag på jobbet som vicekonsul ser ut. Många har sett Bangkok Hilton – men hur ser egentligen förhållandena ut i thailändska fängelser?

Lyssna på avsnittet

Foto: Korawut Neeparn

#16 Thailand - en granne i fjärran?

Häng med till en av våra största ambassader i premiären av UD-poddens fjärde säsong! I detta avsnitt beger sig Kristoffer Triumf till Thailand och träffar Staffan Herrström, Sveriges ambassadör i Bangkok, för att prata om företagsliv, de mellanfolkliga relationerna, monarkin, arbetet med mänskliga rättigheter och turismen i Thailand. Dessutom bjuder han på Thailandstips!

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#15 Med tre blickar på Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd

I säsongsavslutningen är det dags att summera inget mindre än Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd tillsammans med Carl Skau, ambassadör i FN:s säkerhetsråd, Tobias Thyberg, ambassadör i Kabul och Ann Måwe, biträdande enhetschef vid UD:s Mellanöstern- och Nordafrikaenhet. Vad har Sverige åstadkommit i säkerhetsrådet? Vad har gått mindre bra? Hur lever Sveriges engagemang vidare?

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#14 Från statsbesök till diplomatisk immunitet - möt protokollet

Kristoffer Triumf träffar Charlotte Wrangberg och Matilda Brolin vid ud:s protokollenhet i säsongens fjärde avsnitt. De reder ut hur vi förbereder oss när presidenter kommer på besök, vad diplomatisk immunitet är och hur arbetet med Hovet ser ut.

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#13 Hur mår EU?

I säsongens tredje avsnitt träffar Kristoffer Triumf Sveriges ambassadör för EU-representationen i Bryssel, Lars Danielsson för att tala om EU. De reder ut hur det ser ut med den demokratiska utvecklingen i EU, om EU-medlemskapet har motsvarat hans förväntningar och hur man ser på Sverige i Bryssel.

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#12 Vad är det som bubblar i Sydafrika?

Kulturrådet, skådespelaren och regissören Hedda Krausz Sjögren talar om om kulturens roll i relationen mellan våra länder, om det fragmenterade men dynamiska kulturlivet i Johannesburg, om unga poeter och entreprenörer, och om trauma, tabu och townships. Dessutom berättar hon om när hon fick sju höga generaler att framföra pjäsen Seven på Natos högkvarter.

Lyssna på avsnittet

Regeringskansliet

#11 70 år med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

I poddens säsongspremiär pratar Kristoffer Triumf tillsammans med Gustaf Lind, chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som under poddens premiärvecka firar 70 år. Vad har deklarationen betytt för världen och hur jobbar Sverige med mänskliga rättigheter? Dessutom bjuder Gustaf på anekdoter från Nordpolen.

 Lyssna på avsnittet

#10 Det svenska kvinnliga medlingsnätverket 

Lyssna på avsnittet

#9 30 år med blicken på Mellanöstern

Lyssna på avsnittet

# En vit fläck på kartan?

Lyssna på avsnittet

#7 På plats i Pakistan

Lyssna på avsnittet

#6 Hur blir man diplomat?

Lyssna på avsnittet

#5 Margot Wallström

Lyssna på avsnittet

#4 Sverige för mänskliga rättigheter

Lyssna på avsnittet

#3 Sverige i Washington

Lyssna på avsnittet

#2 Om migration

Lyssna på avsnittet

#1 Sverige i FN

Lyssna på avsnittet