Irak

Sveriges diplomatiska relationer med Irak går långt tillbaka. Redan 1903 inledde Sverige diplomatiska förbindelser med dåvarande Osmanska riket och ett svenskt konsulat upprättades. Sveriges ambassad i Bagdad återöppnades sommaren 2009. Sedan 2011 finns även ett sektionskansli under Sveriges ambassad i Bagdad placerat i Erbil, i den irakiska regionen Kurdistan.

Sverige har ett brett och långsiktigt engagemang i Irak. Banden mellan Sverige och Irak är nära, understödda av ett stort mellanfolkligt utbyte. Uppskattningsvis två procent av Sveriges befolkning har rötter i Irak.

Regeringen beslutade 2017 om en femårig strategi för utvecklingssamarbetet med Irak. Strategin, som omfattar 1 miljard kronor för perioden 2017–2021, fokuserar på att bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. En stor del av stödet går till återuppbyggnad och stabilisering i de områden som befriats från Daesh. Sverige har också ett omfattande humanitärt stöd till Irak som uppgår till ca 560 miljoner kronor för perioden 2017-2020.

Sverige deltar sedan 2015 i den militära kampen mot Daesh i Irak genom ett bidrag om 70 personer till den globala koalitionen mot Daesh:s militära utbildningsinsats i landet. Som en del av denna insats har Sverige bl.a. bidragit till utbildning av irakiska försvarsstyrkor rörande sjukvård, krigets lagar, strid i bebyggelse samt detektering av improviserade sprängladdningar. Sverige har också varit pådrivande inför etablerandet av Europeiska unionens rådgivande uppdrag till stöd för reform av säkerhetssektorn i Irak som arbetar med stöd till civil säkerhetssektorreform, och bidrar med personal till insatsen. Därutöver bidrar även Sverige med personal till FN:s bevisinsamlingsmekanism rörande brott begångna av Daesh (UNITAD) i Irak, som stöd till arbetet med att säkerställa ansvarsutkrävande för brott begångna av Daesh.

Irak har historiskt varit en av Sveriges största exportmarknader i Mellanöstern, men handeln har påverkats negativt av de senaste årens konflikt i landet. Under 2019 uppgick den svenska exporten till 764 miljoner kronor. Exporten bestod huvudsakligen av kemiska och farmaceutiska produkter. Importen från Irak uppgick under samma år till närmare 2 miljarder kronor och bestod framförallt av verkstadsprodukter.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Irak

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 81 träffar.