Nederländerna

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och goda relationer till Nederländerna. Handelsfrågor har genom århundradena haft en central plats i samarbetet och var en viktig anledning till att länderna ingick ett avtal om försvarssamarbete, handel och sjöfart, den 5 april 1614. Nederländerna är det första land med vilket Sverige utväxlat fast ambassadör. Med anledning av detta firade vi under 2014 fyrahundra år av fasta diplomatiska förbindelser länderna emellan.

Idag omfattar det bilaterala samarbetet flertalet samhällsområden, bland annat forskning och utveckling, miljö, it och kreativa näringar. Nederländerna är en av Sveriges främsta handelspartner och många svenska företag är verksamma i landet. Bioenergi, biobränsle, telekom, miljöteknik och e-hälsa (medicinsk teknik) utgör sektorer där Sverige har särskild kompetens och erfarenhet i relation till den nederländska marknaden.

Inom EU är vi nära partner. Vi samarbetar bland annat för att utveckla den inre marknaden och främja handel och investeringar såväl i Europa som globalt. Vidare värnar vi båda grundläggande fri- och rättigheter, jämställdhet och transparens samt samarbetar internationellt bland annat inom ramen för fredsfrämjande insatser och för att bekämpa fattigdom i världen.

Turister från Nederländerna utgör den fjärde största turistgruppen i Sverige. VVarje år flyttar ungefär 500–1 000 nederländare till Sverige, företrädesvis för att studera eller arbeta, och antalet nederländska medborgare som är bosatta i Sverige är cirka 10 000. Ungefär 600 svenskar utvandrar till Nederländerna varje år och 6 000 svenskar är bosatta i Nederländerna och många svenska ungdomar studerar i landet inom ramen för Erasmusprogrammet. Besöksutbytet är relativt omfattande på alla nivåer och banden mellan kungahusen är starka.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Nederländerna

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 48 träffar.