Irland

Sverige och Irland har mycket goda bilaterala relationer. När Irland blev självständigt år 1949 var Sverige ett av de länder som tidigt upprättade diplomatiska förbindelser med Irland. Sedan 2010 ansvarar en Stockholmsbaserad ambassadör, som regelbundet reser till Dublin, för de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Irland. Vidare finns ett honorärt generalkonsulat i Dublin. Irland har ambassad i Stockholm samt ett konsulat i Göteborg.

Vårt samarbete har genom åren varit utmärkt, såväl bilateralt som i internationella fora. Särskilt kan nämnas samverkan inom OSSE, inom flera av FN:s fredsbevarande operationer samt vad gäller nedrustningsfrågor. Samarbetet fördjupades när Sverige blev medlem i EU och har ytterligare intensifierats i ljuset av Brexit. Sverige och Irland har ett gemensamt intresse av ett starkt och välfungerande EU och en nära framtida relation mellan EU och Storbritannien.

Bland områden där vi generellt är likasinnade kan nämnas fördjupningen av den inre marknaden, utvecklingen av den digitala inre marknaden, stärkt konkurrenskraft, frihandelsförhandlingar med länder utanför EU och fortsatt utvidgning. Irland har också ingått i den svenskledda nordiska snabbinsatsstyrka (NBG) som upprättats inom ramen för EU:s säkerhetspolitiska samarbete.

Uppskattningsvis 2000 svenskar är stadigvarande bosatta i Irland, som också är ett populärt turistmål för svenskar. Många av de största svenska företagen finns representerade på den irländska marknaden och uppskattningsvis finns drygt 50 svenska dotterbolag i Irland. En svensk handelskammare finns som leds av Sveriges honorära generalkonsul i Dublin.

Besöksutbytet på såväl politisk som tjänstemannanivå har ökat de senaste åren. I maj 2019 genomfördes också ett svenskt statsbesök i Irland, som ett led i strävan att ytterligare utveckla samarbetet och öka handelsutbytet mellan Sverige och Irland.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehål om Irland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 18 träffar.