Singapore

Singapore är en stor exportmarknad för Sverige och många svenska företag använder Singapore som bas för sin affärsverksamhet i en större region. Den svenska exporten till Singapore uppgick till ca 8,7 miljarder kronor 2019. Drygt 300 svenskrelaterade företag finns etablerade i landet. Samarbete bedrivs även inom kultur, utbildning och forskning, samt inom försvarsområdet. Singapore har en av Asiens största svenskkolonier med ca 2000 personer och därtill ca 400 svenska utbytesstudenter varje år. Sedan 2015 finns Business Sweden representerat i Singapore. 

Besöksfrekvensen mellan Sverige och Singapore är god. Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark-Knutsson besökte Singapore 2017. I början av 2019 besökte Minister of Manpower Josephine Teo Sverige. 

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Singapore