Nicaragua

Sveriges export till Nicaragua uppgick under 2018 till 71 miljoner SEK. Sveriges import från Nicaragua uppgick till 94 miljoner SEK samma år. Den viktigaste importvaran från landet är Kaffe.

Ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i Nicaragua 2013. Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel.

Sveriges ambassadör i Guatemala är sidoackrediterad till Nicaragua. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Managua.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Nicaragua

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 26 träffar.