Mexiko

Sverige och Mexiko har haft diplomatiska förbindelser sedan 1850. Mexiko är Sveriges andra största exportmarknad i Latinamerika. Sveriges varuexport till Mexiko uppgick under 2018 till 6 332 miljoner SEK. Sveriges import från Mexiko uppgick till 1341 miljoner SEK under samma år. Viktiga exportvaror är läkemedel, maskiner och apparater samt transportmedel. Viktiga importvaror är maskiner och apparater, transportmedel, kaffe och utrustning för telekommunikation. Över 100 svenska eller Sverigerelaterade företag har verksamhet i Mexiko och flera av de svenska storföretagen är väletablerade i landet sedan lång tid tillbaka. Det äldsta företaget är Ericsson som varit på plats i över 100 år och har följts av andra kända svenska företag som ABB, Atlas Copco, SKF, SSAB, SCA, Scania, Tetra Pak och Electrolux.

EU och Mexiko har ett avtal sedan 1997 som reglerar handelsförbindelser, politiskt samarbete och dialog mellan EU och Mexiko. Ett uppdaterat avtal är under förhandling. 2001 undertecknade Sverige och Mexiko ett investeringsskyddsavtal.

Sverige har en ambassad i Mexico City, samt honorära konsulat i Cancún, Guadalajara och Tijuana.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Mexiko

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 19 träffar.