Kanada

Sveriges totala export till Kanada uppgick till 10 953 miljoner SEK under 2018 medan importen nådde 3 880 miljoner SEK samma år. De största produktkategorierna som exporteras från Sverige till Kanada är läkemedel, mineraloljeprodukter, telekomutrustning, bilar, maskiner och apparater samt järn och stål. Importen består av bland annat maskiner och apparater, flygplan, mät- och kontrollinstrument samt koppar. Det finns omkring 100 svenska företag representerade i Kanada, däribland Atlas Copco, SKF, Securitas, Saab, Ericsson, IKEA, Volvo Bus, H&M och Sandvik.

Samsynen är ofta stor i den kanadensiska och svenska utrikespolitiken. Vid folkräkningen år 2011 uppgav drygt 340 000 kanadensare att de hade, åtminstone delvis, svenskt ursprung. Huvuddelen är tredje generationens svenskar. I samma folkräkning framgår att omkring 7500 personer har svenska som modersmål.

Sverige är representerat i Kanada genom ambassaden i Ottawa. Sverige har nio honorärkonsulat i Kanada.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kanada

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 62 träffar.