Anna Hallberg

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor

Utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor

Utrikesdepartementet

"När exporten ökar och jobben blir fler kan hela Sverige växa och utvecklas. Därför står vi upp för frihandeln och möjliggör för fler svenska företag att ta sig ut i världen. Genom utrikeshandeln kan vi främja hållbara lösningar och svenska värderingar."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Hallberg

 • EU:s relationer med USA och Kina på handelsministrarna möte

  Utvecklingen av EU:s handelsrelationer med USA och Kina samt förberedelser av WTO:s kommande ministerkonferens var de stora frågorna när EU-ländernas handelsministrar möttes 3 juni. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg företrädde Sverige.

 • Handelspolitik för en ny era

  Den handelspolitiska rådsgruppen presenterar sin slutrapport med temat ”Handelspolitik för en ny era”.
  Den handelspolitiska rådsgruppen presenterar sin slutrapport på temat Handelspolitik för en ny era. Foto: Frida Drake/Utrikesdepartementet

  Under hösten 2020 tog utrikeshandelsminister Anna Hallberg initiativ till en handelspolitisk rådsgrupp med flera framstående internationella experter för att diskutera de handelspolitiska utmaningar som Sverige och EU står inför. Syftet med rådsgruppens arbete var att stärka handelspolitikens roll i återuppbyggnaden av ekonomin efter pandemin och bidra med olika perspektiv för framtidens handelspolitik.

 • Sverige och Norge vill öka samarbetet inom handel, näringsliv och den gröna omställningen

  • Jan Christian Vestre, Anna Hallberg och Karl-Petter Thorwaldsson

   Norges näringsminister Jan Christian Vestre träffade utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

   Foto: Frida Drake/Utrikesdepartementet

  • Jan Christian Vestre, Anna Hallberg och Karl-Petter Thorwaldsson

   Jan Christian Vestre, Anna Hallberg och Karl-Petter Thorwaldsson tar en bild tillsammans.

   Foto: Frida Drake/Utrikesdepartementet

  I samband med att en rekordstor norsk näringslivsdelegation besökte Stockholm och Göteborg tillkännagav Sverige och Norge sin gemensamma ambition att öka och stärka ländernas samarbete inom handel, näringsliv och den gröna omställningen.

 • Den ryska invasionens påverkan på svenska företag och utrikeshandeln

  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg framför Sveriges och EU:s flaggor.
  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson höll den 7 mars pressträff om krigets påverkan på svenskt näringsliv och utrikeshandel. Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Den ryska invasionen är den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget och skapar stor osäkerhet. Genom tät dialog med berörda aktörer stärker regeringen beredskapen för svenskt näringsliv och utrikeshandel.

Innehåll från Anna Hallberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 211 träffar.