Ann Linde

Ann Linde, Utrikes­minister

Utrikesminister

Utrikesdepartementet

”När allt fler demokratier utmanas världen över måste Sverige fortsatt vara en stark och respekterad röst för fred, frihet och mänskliga rättigheter. Vår utrikespolitik ska bidra till att i samarbete med andra stärka tryggheten och säkerheten, i vårt närområde och globalt. Det är så vi värnar grundläggande demokratiska rättigheter och gemensam säkerhet världen över.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ann Linde

 • UD lyfter den pandemirelaterade reseavrådan

  UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor till alla världens länder infördes den 14 mars 2020 till följd av coronapandemin. Det var första gången någonsin ett avrådansbeslut omfattade hela världen. I takt med att läget förbättrats har UD hävt avrådan från resor till en rad länder, framför allt inom Europa. I och med dagens beslut hävs den pandemirelaterade avrådan för resterande länder från och med 1 oktober.

 • Fortsatt satsning på ökad yttrandefrihet och motverkande av desinformation inom Östersjöregionen

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att den pågående satsningen för ökad yttrandefrihet och motverkande av desinformation inom Östersjöregionen ska fortsätta även 2022.

 • Sveriges engagemang för Afghanistan

  UN Photo/Eskinder Debebe

  Utvecklingen i Afghanistan är extremt allvarlig. Liv är i fara och de landvinningar som har åstadkommits de senaste 20 åren hotas. Den svenska evakueringen på Kabuls flygplats är avslutad. Sveriges engagemang för Afghanistans befolkning fortsätter.

Innehåll från Ann Linde

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 270 träffar.