Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

”Oavsett var du bor i vårt land ska det finnas goda möjligheter att studera vidare. Vi ska se till att Sveriges studenter får bra förutsättningar och en trygg studietid. Vi investerar i utbildning och forskning för att bygga ett starkare samhälle.”

Aktuellt från Matilda Ernkrans

  • Matilda Ernkrans deltar när konkurrenskraftsrådet möts om återhämtningsplaner i spåren av pandemin

    I dag, fredag den 26 februari, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, när konkurrenskraftsrådet möts digitalt. De europeiska forskningsministrarna kommer vid EU-mötet framför allt att ha en policydiskussion om synergier för investeringar och reformer gällande nationella återhämtningsplaner i spåren av covid-19-pandemin.

  • Fribeloppet slopas till och med den 30 juni

    Foto: Sofia Ekberg/Regeringskansliet, Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården där det behövs med anledning av coronapandemin. Nu föreslår regeringen i en extra ändringsbudget medel för att det tillfälligt slopade fribeloppet inom studiemedlen förlängs till och med den 30 juni 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Förslag om bättre lärarutbildning och fler lärare på remiss

Kvaliteten i lärarutbildningarna ska fortsätta öka och det ska bli enklare för akademiker att ställa om till läraryrket. Nu remitteras en rad förslag för högre kvalitet, fler lärarledda timmar på lärarutbildningarna och en helt ny utbildning för akademiker som vill skola om sig till lärare. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Johnér Bildbyrå

Uppdrag för mer utbildad vårdpersonal

Tillräckligt många utbildade i vården är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Därför har regeringen nu beslutat om ett uppdrag som ska få fram bland annat förslag på åtgärder för att underlätta för personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg att utbilda sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver högre utbildning.

Foto: iStockphoto

Kraftig förstärkning av anslag till forskning om digital teknik

Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, berätta om satsningarna på digitalisering i forsknings- och innovationspropositionen. Fler filmer om propositionens olika samhällsutmaningar finns på temasidan.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kraftig förstärkning av svensk forskning

Den 17 december presenterade Matilda Ernkrans och Ibrahim Baylan innehållet i regeringens forsknings- och innovationsproposition som anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik för åren 2021–2024.

Innehåll från Matilda Ernkrans

Prenumerera

Totalt 354 träffar.