Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Ekström

  • Skolverket ska förstärka sina insatser för att säkerställa ett högt deltagande i PISA 2022

    Regeringen har i dag beslutat att ge Skolverket i uppdrag att förstärka sina insatser för att säkerställa ett högt deltagande i enlighet med OECD:s riktlinjer i nästa PISA-undersökning som ska genomföras 2022.

  • Anna Ekström kommenterade Riksrevisionens PISA-granskning

    Riksrevisionens granskningsrapport om urvalet av elever till PISA-undersökningen 2018 visar att det finns frågetecken kring utrikes födda elevers deltagande och resultat. Den 29 april kommenterade utbildningsminister Anna Ekström rapporten vid en pressträff.

Två elever sitter och studerar i ett skolbibliotek.
Studier i skolbiblioteket på Nacka gymnasium. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Ny utredning om hur fler ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, samt att utreda möjligheterna till enklare övergångar mellan gymnasieskola och komvux. Syftet är att förbättra ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare.

Utbildningsminister Anna Ekström och Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten håller en digital pressträff i Regeringskansliets lokaler.
Utbildningsminister Anna Ekström håller en digital pressträff. Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 april 2021. Vid pressträffen ges besked om hur det blir därefter. Medverkar gör även Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gällde till och med den 1 april 2021. Nu har Folkhälsomyndigheten meddelat att rekommendationen inte kommer att förlängas.

En lärare står framför tavlan i ett klassrum och pratar med sina elever som sitter runt ett bord.
Lärare och elever. Foto: Johnér bildbyrå

Regeringens åtgärder för fler lärare

Regeringens arbete har som mål att alla barn och elever ska få möta kunniga och kompetenta lärare och förskollärare oavsett var i landet de bor. Det är så vi lägger grunden för en jämlik kunskapsskola och ett starkt samhälle. Regeringen arbetar därför aktivt på flera fronter och tillsammans med flera aktörer för att lösa lärarbristen.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 768 träffar.