Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Ekström

  • Digital pressbriefing med anledning av beskedet om utbildning för vuxna

    Den 28 maj höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, utbildningsminister Anna Ekström och Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, en pressbriefing med anledning av att rekommendationen om att kommunal vuxenutbildning, högre utbildning och annan utbildning för vuxna bör bedriva undervisning på distans tas bort från och med den 1 juni.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nationell plan för trygghet och studiero i skolan

Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för att kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt. Den 18 maj presenterade utbildningsminister Anna Ekström innehållet i den nationella plan för skolans arbete med trygghet och studiero som Utbildningsdepartementet nu skickar på remiss.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Anna Ekström tog emot utredning om en tioårig grundskola

Den 10 maj överlämnade Utredningen om en tioårig grundskola sina förslag för hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Anna Ekström kommenterar Riksrevisionens PISA-granskning

Riksrevisionens granskningsrapport om urvalet av elever till PISA-undersökningen 2018 visar att det finns frågetecken kring utrikes födda elevers deltagande och resultat.

Innehåll från Anna Ekström

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 785 träffar.