Anna Ekström

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Sverige ska vara en fyrbåk för den fria forskningen. Utbildning på universitet, högskolor och utbildning för vuxna ska hålla hög kvalitet. Med det nya omställningsstudiestödet skapar vi en historisk trygghets- och frihetsreform på svensk arbetsmarknad, som stärker kompetensförsörjningen och ger yrkesverksamma möjlighet att studera och byta bana mitt i livet. "

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Ekström

  • Studiemedlet höjs med 1 000 kronor i månaden från 2023

    Foto: CSN

    Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för år 2023. Studiemedlen från CSN räknas upp med prisbasbeloppet. Det innebär att totalbeloppet, som utgörs av studiebidrag och studielån, kommer att bli över 13 000 kronor per studiemånad under 2023, vilket motsvarar en ökning med mer än 1 000 kronor per studiemånad.

  • Fem lärosäten får dela på 20 miljoner kronor för att bedriva vårdutbildning på fler platser i landet

    Foto: Johnér Bildbyrå

    I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen en satsning på 20 miljoner kronor 2022–2030 för en decentraliserad vårdutbildning. Nu fördelas medlen till Umeå universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

Bristen på personer med rätt kompetens drabbar i dag välfärden, näringslivet och klimatomställningen. Därför ska arbetsmarknadens behov framöver vägas in i samband med beslut om vilka gymnasiala utbildningar som ska erbjudas. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att utforma regionala planeringsunderlag som stöd för huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Nationell samordnare ska arbeta för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen

Regeringen tillsätter nu en nationell samordnare som ska stödja lärosäten samt hälso- och sjukvården i deras arbete med att tillhandahålla platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet är att öka antalet utbildningsplatser så att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna

Attraktiva yrkesutbildningar är nödvändiga för att stärka kompetensförsörjningen, skapa fler jobb, möta klimatomställningen och få till en bättre integration. Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att se över hur yrkesutbildningen inom komvux effektivare kan möta dagens behov. Utbildningsminister Anna Ekström presenterade uppdraget och utredaren Elof Hansjons vid en pressträff den 22 juni.

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister.
Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet.

Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Innehåll från Anna Ekström

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 982 träffar.