Anna Ekström

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Sverige ska vara en fyrbåk för den fria forskningen. Utbildning på universitet, högskolor och utbildning för vuxna ska hålla hög kvalitet. Med det nya omställningsstudiestödet skapar vi en historisk trygghets- och frihetsreform på svensk arbetsmarknad, som stärker kompetensförsörjningen och ger yrkesverksamma möjlighet att studera och byta bana mitt i livet. "

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Ekström

  • Nationell samordnare ska arbeta för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen

    Regeringen tillsätter nu en nationell samordnare som ska stödja lärosäten samt hälso- och sjukvården i deras arbete med att tillhandahålla platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet är att öka antalet utbildningsplatser så att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna

Attraktiva yrkesutbildningar är nödvändiga för att stärka kompetensförsörjningen, skapa fler jobb, möta klimatomställningen och få till en bättre integration. Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att se över hur yrkesutbildningen inom komvux effektivare kan möta dagens behov. Utbildningsminister Anna Ekström presenterade uppdraget och utredaren Elof Hansjons vid en pressträff den 22 juni.

Foto: Johnér Bildbyrå

Anna Ekström tog emot utredning om kraven för sjuksköterske- och barnmorskeexamen

Den 17 juni överlämnade Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska sina förslag. I samband med detta höll utbildningsminister Anna Ekström och regeringens särskilda utredare Agneta Karlsson en pressträff.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Ny utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen

De senaste åren har folkbildningen stått inför flera stora utmaningar, och för att förbättra förutsättningarna att verka framöver tillsätter regeringen nu en utredning som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen. Utbildningsminister Anna Ekström presenterade uppdraget och utredaren Christer Nylander vid en pressträff den 9 juni.

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister.
Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet.

Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Innehåll från Anna Ekström

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 985 träffar.