Anna Ekström

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Sverige ska vara en fyrbåk för den fria forskningen. Utbildning på universitet, högskolor och utbildning för vuxna ska hålla hög kvalitet. Med det nya omställningsstudiestödet skapar vi en historisk trygghets- och frihetsreform på svensk arbetsmarknad, som stärker kompetensförsörjningen och ger yrkesverksamma möjlighet att studera och byta bana mitt i livet. "

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Ekström

  • Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

    Den 11 januari höll utbildningsminister Anna Ekström och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), en pressträff om åtgärder inom högskoleområdet kopplade till covid-19-pandemin.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Foto: Johnér Bildbyrå

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna

Regeringens arbete för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och skapa attraktiva utbildningsvägar för akademiker som vill bli lärare fortsätter. Genom en samlad styrning, krav på övningsskolor och en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning ska kvaliteten i lärarutbildningen stärkas och fler lärare utbildas.

Mälardalens högskola, entré campus Västerås.
Mälardalens högskola Foto: Jonas Bilberg

Mälardalens högskola blir universitet 2022

Nu är det klart att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet från och med den 1 januari 2022.

– Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Foto: Folio

Ett högskolepedagogiskt lyft ska stärka pedagogiken inom högskolan

Högskoleutbildningar av hög kvalitet är en förutsättning för framtidens jobb och en stark välfärd i hela landet. Regeringen ger nu Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att under 2022 samla det högskolepedagogiska arbetet i ett högskolepedagogiskt lyft som ska främja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.

Foto: Maskot

CSN får medel för att förbereda införandet av omställningsstudiestödet

Sverige har ett av världens mest omfattande studiestödssystem. För att öka möjligheten för vuxna mitt i arbetslivet att utbilda sig, planerar regeringen för ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som ska införas 2023. För arbetet med att förbereda införandet ökas anslaget till CSN med 21 miljoner kronor.

Innehåll från Anna Ekström

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 876 träffar.