Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

    Foto: Jessica Gow

    De som får samhällets förtroende att ansvara för barns utbildning och omsorg ska vara kunniga för uppdraget och lämpliga att genomföra det. Nu lämnar regeringen förslag på åtgärder för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg. Bland annat föreslås det att en enskild huvudman ska godkännas av kommunen så att olämpliga aktörer förhindras att utöva verksamheten.

  • Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

    Den 11 januari höll utbildningsminister Anna Ekström och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), en pressträff om åtgärder inom högskoleområdet kopplade till covid-19-pandemin.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Foto: Johnér Bildbyrå

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna

Regeringens arbete för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och skapa attraktiva utbildningsvägar för akademiker som vill bli lärare fortsätter. Genom en samlad styrning, krav på övningsskolor och en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning ska kvaliteten i lärarutbildningen stärkas och fler lärare utbildas.

Lina Axelsson Kihlblom
Skolminister Lina Axelsson Kihlblom Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdrag att redovisa erfarenheter av arbete mot segregation i skolan

Regeringen vill kunna lämna träffsäkra åtgärdsförslag för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan. Skolinspektionen får därför i uppdrag att redovisa sina nuvarande erfarenheter av fristående och kommunala skolhuvudmäns arbete med att minska och motverka segregationens negativa konsekvenser.

Foto: Johnér Bildbyrå

Skolors arbete med betygssättning ska granskas

Det finns brister i både grund- och gymnasieskolan när det gäller likvärdigheten i betygssättning. Det är ett allvarligt problem eftersom betygen kan avgöra om man kommer in på en utbildning eller inte. Regeringen ger därför Skolinspektionen i uppdrag att arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Mälardalens högskola, entré campus Västerås.
Mälardalens högskola Foto: Jonas Bilberg

Mälardalens högskola blir universitet 2022

Nu är det klart att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet från och med den 1 januari 2022.

– Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Foto: Maskot

CSN får medel för att förbereda införandet av omställningsstudiestödet

Sverige har ett av världens mest omfattande studiestödssystem. För att öka möjligheten för vuxna mitt i arbetslivet att utbilda sig, planerar regeringen för ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som ska införas 2023. För arbetet med att förbereda införandet ökas anslaget till CSN med 21 miljoner kronor.

Foto: Folio

Kunskapslyftet – ökade möjligheter till utbildning i hela landet

För att utbilda för framtidens arbetsmarknad initierade regeringen redan 2014 kunskapslyftet, en utbyggnad av permanenta utbildningsplatser, inklusive studiestöd, inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan.

Foto: Folio

Utbildning för framtidens arbetsmarknad

Sverige behöver utbildad arbetskraft för att möta framtidens utmaningar. Regeringen har byggt ut antalet utbildningsplatser och genomfört olika satsningar som underlättar för den som vill byta yrke eller vidareutbilda sig.

Corona

Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Regeringen har under hela pandemin vidtagit åtgärder och fattat beslut för att minska de negativa effekterna för individer och samhälle. Här finns samlad information om regeringens beslut och åtgärder inom skola och utbildning.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4518 träffar.