Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Ansvariga statsråd

Ulf Kristersson
Ulf Kristersson Stats­minister
Jessika Roswall
Jessika Roswall EU-­minister

Aktuellt från Statsrådsberedningen

  • Regeringen utser Henrik Landerholm till nationell säkerhetsrådgivare

    Henrik Landerholm står framför mikrofoner i en presskonferenssal. EU-flaggan och svenska flaggor i bakgrunden.
    Henrik Landerholm har utsetts till nationell säkerhetsrådgivare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Sverige står inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid. Därför måste Sveriges säkerhetspolitiska agerande samordnas och Sveriges krishantering måste organiseras så att den speglar dagens komplexa hotbild och risker. Regeringen avser därför att inrätta ett nationellt säkerhetsråd i Statsrådsberedningen.

Innehåll från Statsrådsberedningen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 872 träffar.