Ardalan Shekarabi

Ardalan Shekarabi, Socialförsäkrings­minister

Socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

”Tryggheten på äldre dar ska vara hjärtat i vår gemensamma välfärd. Men det kräver att vi tar tillbaka kontrollen över välfärden och stärker pensionerna. Det handlar om respekt för alla de som varit med och byggt landet.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ardalan Shekarabi

  • Pressbriefing med Ardalan Shekarabi om pensionerna

    Onsdag den 11 maj hade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en pressbriefing om pensionerna.

  • Regeringen föreslår en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen

    I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen införs. Syftet med förslaget är att möjliggöra en ökad ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte kan arbeta längre, och som i dag ofta tar ut ålderspensionen i förtid med livsvarigt lägre pension som resultat.

Foto: Regeringskansliet

Vårbudgeten 2022: Åtgärder inom Socialdepartementets områden

Regeringen ger i vårändringsbudgeten för 2022 förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige.

Noke Masaki och Ardalan Shekarabi står bakom ett bord med den japanska och svenska flaggan på.
Idag utväxlade Japans ambassadör Noke Masaki och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi noter som bekräftar avtalet om social trygghet mellan länderna. Utväxling av noter sker när länderna fullgjort sina åtaganden så att ett avtal ska kunna träda i kraft. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan träder i kraft

Måndagen den 28 mars utväxlades noter mellan socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Japans ambassadör Noke Masaki så att avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan kan träda i kraft den 1 juni 2022. Avtalet har beslutats i båda ländernas parlament och samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om karensavdrag och sjuklön

Regeringen tillsatte den 24 mars en utredning om karensavdraget och sjuklönen. Utredaren ska bland annat ta ställning till behovet av att ändra reglerna för karensavdraget för att det inte ska slå olika hårt mot personer beroende på kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden.

Illustration: Regeringskansliet

Prisbasbelopp för 2022 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 48 300 kronor respektive 49 300 kronor för år 2022.

Innehåll från Ardalan Shekarabi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 248 träffar.