Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Ansvariga statsråd

Jakob Forssmed Social­minister
Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister
Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister
Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Aktuellt från Socialdepartementet

 • Högnivåmöte med fokus på ett aktivt och självständigt åldrande

  Bild på Anna Tenje
  Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister Foto: Regeringskansliet

  De demografiska förändringarna i Europa har stora konsekvenser för våra samhällen och innebär utmaningar, inte minst för arbetsmarknaden, för pensionssystemen och ett ökat behov av vård och omsorg. Den 13–14 februari har det svenska ordförandeskapet bjudit in EU:s medlemsstater och andra aktörer till ett högnivåmöte om aktivt och självständigt åldrande, för en gemensam diskussion om vägar framåt när det gäller Europas åldrande befolkning. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje står värd för mötet. Dessutom kommer bland andra Estlands socialminister, Danmarks äldreminister samt Maltas minister för aktivt åldrande.

 • Regeringen tar krafttag mot LVU-kampanjen

  Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer.
  Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

  Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att motverka desinformationen som sprids och dess konsekvenser.

 • Högnivåkonferens om målet att utrota ojämlikhet inom cancervården i EU

  Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
  Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  Högnivåkonferensen om cancer ”Equity, Excellence and Innovation: Modern Cancer Care for All” ägde rum i Stockholm den 1 februari. Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen stod tillsammans värd för konferensen som samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer.

Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg bakom varsin talarstol under en pressträff..
F v: Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett samlat grepp för ett friare och tryggare judiskt liv i Sverige

Regeringen presenterade under torsdagen en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Socialtjänstministern och särskilda utredare Fredrik Malmberg vid presskonferensen om utredningen om en uppväxt fri från våld
Socialtjänstministern och utredare Fredrik Malmberg på pressträff. Bild: Regeringskansliet

Utredningen En uppväxt fri från våld presenterar sitt betänkande

I dag tar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall emot slutbetänkandet från utredningen En uppväxt fri från våld. I samband med överlämningen hålls en pressträff med socialtjänstministern och den särskilde utredaren Fredrik Malmberg.

Bild på sjukvårdsministern
Sjukvårdsminister Acko Anckarberg Johansson på en pressträff. Bild: Regeringskansliet

Regeringen föreslår åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel

Regeringen föreslår i en proposition flera åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel och underlätta hanteringen av bristsituationer. Bland annat föreslås att sanktionsavgifter ska kunna tas ut av företag som inte informerar om kommande brist på läkemedel och stärkt lagerhållning. Lagändringarna ska bidra till att öka beredskapen i en eventuell kris och förebygga bristsituationer i vardagen.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdatera din prenumeration på information från Socialdepartementet

Sedan 1 januari 2023 ansvarar Socialdepartementet för frågor som tidigare legat inom andra departements områden. För dig som prenumererar på det som publiceras från Socialdepartementet innebär det att du kan behöva uppdatera inställningarna i din prenumeration från regeringens webbplats.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4187 träffar.