Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister

Näringsminister

Näringsdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Karl-Petter Thorwaldsson

 • Stark utveckling för den statliga bolagsportföljen

  Karl-Petter Thorwaldsson | Näringsminister
  Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister Foto: Regeringskansliet

  Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 820 miljarder kronor – en ökning med drygt 120 miljarder kronor – visar den skrivelse för 2021 som publiceras i dag. Det sammanlagda resultatet för bolagen med statligt ägande var det bästa någonsin och uppgick för första gången till mer än 100 miljarder kronor. Bolagen fortsätter även att ligga i framkant vad gäller välbalanserade styrelser och ledningsgrupper.

  – För den statliga bolagsportföljen kom 2021 att bli ett framgångsrikt år, med bland annat fortsatt värdeskapande och rekordresultat som följd. Bolagen fortsätter också att driva på den gröna omställningen och digitala utvecklingen, både inom organisationerna och i samhället, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Storbritannien och Sverige sluter historiskt avtal inom life science

  • Utbildningsminister Anna Ekström och Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, har signerat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) inom life science mellan Sverige och Storbritannien.

   Utbildningsminister Anna Ekström och Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, har signerat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) inom life science mellan Sverige och Storbritannien.

   Foto: Mark Earthy / Svenska ambassaden i London

  • Ambassadör Mikaela Kumlin Granit, Minister Syed Kamall, Anna Ekström, utbildningsminister, Drottning Silvia, Kung Carl XVI Gustaf och Minister George Freeman.

   Ambassadör Mikaela Kumlin Granit, Minister Syed Kamall, Anna Ekström, utbildningsminister, Drottning Silvia, Kung Carl XVI Gustaf och Minister George Freeman.

   Foto: Regeringskansliet

  • Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister och Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, på Join Sweden Summit 2022

   Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister och Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, på Join Sweden Summit 2022

   Foto: Regeringskansliet

  • Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister

   Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, på Join Sweden Summit 2022

   Foto: Regeringskansliet

  Internationella relationer är avgörande för att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Det långsiktiga samförståndsavtalet med Storbritannien som slöts den 27 maj sätter policyutveckling, forskning och innovation i fokus – vilket stärker Sveriges konkurrenskraft och bygger ett motståndskraftigare samhälle.

  – Samverkan krävs för att lösa framtidens hälsoutmaningar och bygga hållbar konkurrenskraft. Ett fördjupat samarbete med Storbritannien är av stort strategiskt värde för att utveckla den svenska life science-sektorn ytterligare och därigenom stärka Sveriges konkurrens- och innovationskraft, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Investeringskonferensen Join Sweden Summit ska locka fler utländska investeringar till Sverige

  Den 20-21 juni stod regeringen värd för investeringskonferensen Join Sweden Summit i Stockholm. Syftet med konferensen är att locka fler utländska investeringar till Sverige.

Innehåll från Karl-Petter Thorwaldsson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 78 träffar.