Jennie Nilsson

Jennie Nilsson, landsbygdsminister

Landsbygdsminister

Näringsdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Jennie Nilsson

 • För en mer robust livsmedelsförsörjning under kris och krig

  Som ett led i arbetet med att stärka beredskapen inför kriser och ytterst krig gav regeringen i september förra året i uppdrag åt Livsmedelsverket och Jordbruksverket att redogöra för de lärdomar som pandemin gett vad gäller livsmedelsförsörjningen. Idag har regeringen tagit emot myndigheternas rapport, inklusive förslag till åtgärder och arbetsformer som kan stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av kris och ytterst krig.

  – Jag är väldigt nöjd med att vi nu får en fördjupad bild av hur pandemin har påverkat förhållandena inom livsmedelskedjan och livsmedelsförsörjningen. Det blir tydligt vilka förutsättningar som behöver finnas för att produktion, handel och transporter av livsmedel ska fungera väl. God tillgång till säker mat är en nödvändighet och helt grundläggande för att samhället i stort ska fungera, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

 • En halv miljard till forskning om livsmedel, bioekonomi och landsbygder

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Regeringen anvisar i regleringsbrevet till forskningsrådet Formas hur 117 miljoner från forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska finansiera forskning om livsmedel, den biobaserade ekonomin samt landsbygder och regional utveckling 2021. Totalt 2021-2024 uppgår satsningen till 572 miljoner kronor.

  – Ny kunskap stödjer Sveriges ambition att gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig, med hållbart producerade förnybara råvaror från land och vatten. Samtidigt behöver vi säkerställa att det går att leva och växa i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

 • Regeringen lanserar ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

  Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Regeringen följer nu upp livsmedelsstrategins långsiktiga handlingsplan del 2 med ytterligare åtgärder för att stärka arbetet med att nå det övergripande målet med strategin.

  De samlade åtgärderna utgör tillsammans en ny handlingsplan, handlingsplan del 3, och är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Innehåll från Jennie Nilsson

Prenumerera

Totalt 337 träffar.