Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ibrahim Baylan

  • Näringsministern presenterade regeringens nya besöksnäringsstrategi

    Måndagen den 18 oktober bjöd näringsminister Ibrahim Baylan in till pressträff för att presentera regeringens nya strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Med strategin avser regeringen skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i Sverige. Strategin är ett ramverk och en inriktning för regeringens politik för den kommande tioårsperioden.

  • Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner

    Den 15 oktober bjöd näringsminister Ibrahim Baylan in till pressträff om innovationshubb för avancerade läkemedel och vacciner i Sverige. Pressträffen hölls tillsammans med Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, och Thomas Eldered, vd för Flerie Invest.

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Ibrahim Baylan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 866 träffar.