CV Anna-Caren Sätherberg

Publicerad

Landsbygdsminister

Ladda ner:

Porträtt av Anna-Caren Sätherberg
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg Kristian Pohl/Regeringskansliet

Näringsdepartementet

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Ansvarsområde

  • Landsbygd
  • Livsmedel
  • Areella näringar

Personligt

Anna-Caren Sätherberg är född 1964 i Östersund. Hon har två barn.

Utbildning

Gymnasium

Befattningar och uppdrag

2021–
Landsbygdsminister

2020-2021
Vice ordförande i näringsutskottet 

2019–2021
3:e vice ordförande i trafikutskottet

2018–2019
Ledamot i trafikutskottet

2018–2021
Ledamot i krigsdelegationen

2017–2018
Ledamot i näringsutskottet

2015–2019
Ledamot i Sveriges geologiska undersöknings insynsråd

2015-2019 
Ledamot i insynsrådet, Länsstyrelsen i Jämtlands län

2015-2017
Ledamot i Landsbygdskommittén

2014–
Riksdagsledamot

2012–
Ordförande i Socialdemokraterna Jämtlands län

2010–2014
Vice ordförande i Jämtlands läns regionförbund

2006–2014
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Åre

2005–2006
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Åre

2003–2005
Ledamot i miljö-, byggnads- och räddningsnämnden

2002–2018
Kommunfullmäktig i Åre

2002–2006
Vice ordförande i kommunstyrelsen